Nyheter

Slik ivaretas smittevernet på havna

Smittesituasjonen utvikler seg time for time, og Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med utbrudd av COVID-19. Her finner…

Nye nasjonale restriksjoner for havnene

Lørdag 14.mars presenterte Regjeringen nye nasjonale restriksjoner for å redusere smittespredning av Covid-19. Restriksjonene vil ha betydning for utenlandsk persontransport. Godstransport…

Fare for svært høy vannstand

Fra mandag formiddag til og med onsdag er det ventet svært høy vannstand fra 65 - 80 cm. over tidevanntabellen. Vannstanden er ventet høyest på ettermiddagen fra ca.kl. 11 - 14…

Maritime fag – et hav av muligheter

Det er snart frist for å søke opptak til videregående utdanning. Fredag var skoleskipet Gann en tur innom Trondheim for å gi byens tiendeklassinger innblikk i en litt anderledes…