Havn:

Trondheim

Sentral byhavn med viktig næringstrafikk

Havneområdet i Trondheim ligger sentralt i Norges tredje største by, nært tilknyttet jernbane og veinett. Her lever industri og verdensledende maritime teknologimiljø side om side på havna. Stål, landbruksprodukter, containergods, ro-ro-last og innslagsmateriale for bygg- og anleggsbransjen er blant de faste varestrømmene over kai. Trondheim er også et viktig knutepunkt for persontrafikk med faste anløp av Hurtigruta og Hurtigbåten i tillegg til cruisetrafikk.
Trondheim
Man - fre06.00 - 22.00
Helg/helligdager06.00 - 15.15
Havnevakt Tlf: 911 12 600
Vær
23°C
3.1m/s
ØNØ
Tidevann

Filtrering

  • Parkering
  • Hurtigrute
  • Hurtigbåt
  • Sanitæranlegg
  • Gjestehavn

Anløpsinformasjon

  • Kaier
  • Anløp
  • Anløpsmelding

Kaier i Trondheim havn

Kai-ID Kainavn/sted Lengde Dybde ISPS Vann Kran
01 Kai 1, Pir I 135,0 8,0
01.1 Kai 1 RO/RO-rampe 15,0 16,0
02 Pir I 135,0 8,0
03 Honnørkaia, Tavern 66,0 6,4
03.1 Tavern 6,0 6,0
04 Pir II 58,0 5,5
05 Pir II 68,0 5,5
06 Pir II 68,0 6,3
07 Pir II 90,0 6,9
08 Pir II 102,0 6,9
09 Pir II 104,0 9,0
10 Pir II 60,0 9,2
11 Pir II 56,0 9,2
12 Pir II 70,0 9,0
13 Pir II 94,0 9,0
16 Brattørkaia 150,0 6,0
17 Brattøra 90,0 6,0
19 Vestre Kanalkai 105,0 5,0
17 Brattørkaia 150,0 6,0
20 Vestre Kanalkai 105,0 5,0
21 Vestre Kanalkai 65,0 5,0
22 Vestre Kanalkai 70,0 5,0
23 Vestre Kanalkai 140,0 3,0
24 Vestre Kanalkai 70,0 3,0
25 Skansen Gjestehavn
26 Ila Pir 191,0 8,0
27 Ila Pir 100,0 8,0
28 Ila Pir 66,0 8,0
29 Ila Pir 66,0 8,0
30 Ila Pir 90,0 8,0
31 Ila Pir 132,0 10,0
34 Frostakaia 115,0 3,0
35 Ravnklokaia 90,0 3,0
36 Kystenkaia 115,0 3,0
37 Kystenkaia 155,0 3,0
38 Gryta Sør 240,0 0,0
39 Gryta Nord 250,0 0,0
40.1 - 40.4 Transittkaia 70,0 8,0
41 Transittkaia 70,0 8,0
42 Transittkaia 70,0 8,0
43 Transittkaia 90,0 8,0
44 Dora 2 50,0 8,0
44.1 Dora 2, Tørrdokk 113,0 6,0
45 Kullkranpiren 130,0 1,0
46 Kullkranpiren 130,0 1,0
47 Kullkranpiren 95,0 6,0
48 Kullkranpiren 80,0 4,0
49 Kullkranpiren 80,0 4,0
49 Kullkranpiren 80,0 5,0
50 Kullkranpiren 70,0 4,0
52 Strandveikaia 165,0 6,0
52 Strandveikaia 165,0 6,0
53 Strandveikaia 105,0 6,0
54 Strandveikaia 70,0 6,0
55 Ladehammerkaia 141,0 6,0
56 Ladehammerkaia 91,0 6,0
57 Ladehammerkaia 50,0 7,0
67 Brattørkaia flytekai 40,0 4,0
68 Turistskipskaia 96,0 13,0

Anløpstabell

Nr Navn Ankomst Avgang Kai Lengde Bruttotonn
Se alle anløp
Lukk alle

Anløpsmelding

Fartøy over 300 bruttotonn

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. Dette inkluderer fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer.

Fartøy under 300 bruttotonn

Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Trondheim Havns skjema.

Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter som største lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser tilbys av lokale båtforeninger.  Se havnedatabasen for oversikt.  

For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se havneregulativ for 2019. 

Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.

Informasjon om fartøy

Merknader

Hurtigbåt

Hurtigbåtterminalen ligger på Brattøra ved nedgangen til gang- og sykkelbrua, Sjøgangen, over til Trondheim S. Fra terminalen går det hurtigbåter til Vanvikan, Brekstad, Hitra, Frøya og Kristiansund.

Se atb.no for rutetabell og billetter

Hurtigruta

Hurtigruta anløper Trondheim to ganger daglig for transport av passasjerer og gods langs Norgeskysten.

Ankomst Avreise
Nordgående 10:00 13.15
Sydgående 06:30 09:45

 

Se hurtigruten.no for billetter og informasjon