Havn:

Trondheim

Sentral byhavn med viktig næringstrafikk

Havneområdet i Trondheim ligger sentralt i Norges tredje største by, nært tilknyttet jernbane og veinett. Her lever industri og verdensledende maritime teknologimiljø side om side på havna. Stål, landbruksprodukter, containergods, ro-ro-last og innslagsmateriale for bygg- og anleggsbransjen er blant de faste varestrømmene over kai. Trondheim er også et viktig knutepunkt for persontrafikk med faste anløp av Hurtigruta og Hurtigbåten i tillegg til cruisetrafikk.
Trondheim
Man - fre06.00 - 22.00
Helg/helligdager06.00 - 15.15
Havnevakt Tlf: 911 12 600
Vær
0°C
0m/s
Tidevann

Filtrering

  • Leie parkering
  • Hurtigrute
  • Hurtigbåt
  • Sanitæranlegg
  • Gjestehavn

Vi tilbyr parkeringsplasser i havneområdene i Trondheim for både kort- og langtidsleie. Du kan enkelt søke og administrere dine parkeringsavtaler i parkeringsportalen Parka.

Les mer
Nyhavna
Brattøra
Kanalhavna
Ila

Anløpsinformasjon

  • Kaier
  • Anløp
  • Anløpsmelding

Kaier i Trondheim havn

Kai-ID Kainavn/sted Lengde Dybde ISPS Vann Kran
01 Pir I, Kai 1 135,0 8,0 NOTRD-0008
01.1 Pir I, RO/RO-rampe 16,0 8,0 NOTRD-0008
02 Pir I, Kai 2 135,0 8,0
03 Kai 3, Honnørkaia 66,0 6,4
04 Pir II, Kai 4 58,0 5,5
05 Pir II, Kai 5 68,0 5,5
06 Pir II, Kai 6 68,0 6,3
07 Pir II, Kai 7 90,0 6,9
08 Pir II, Kai 8 102,0 6,9
09 Pir II, Kai 9 104,0 9,0
10 Pir II, Kai 10 60,0 9,2 NOTRD-0008
11 Pir II, Kai 11 56,0 9,2 NOTRD-0008
12 Pir II, Kai 12 70,0 9,0 NOTRD-0008
13 Pir II, Kai 13 94,0 9,0 NOTRD-0008
16 Brattøra, Kai 16 150,0 6,0
17 Brattøra, Kai 17 90,0 6,0
19 Vestre Kanalhavn, Kai 19 105,0 5,0
20 Vestre Kanalhavn, Kai 20 105,0 5,0
21 Vestre Kanalhavn, Kai 21 65,0 5,0
22 Vestre Kanalhavn, Kai 22 70,0 5,0
23 Vestre Kanalhavn, Kai 23 140,0 3,0
24 Vestre Kanalhavn, Kai 24 70,0 3,0
25 Skansen Gjestehavn
26 Ila Pir, Kai 26 191,0 8,0 NOTRD-0003
27 Ila Pir, Kai 27 100,0 8,0 NOTRD-0003
28 Ila Pir, Kai 28 66,0 8,0 NOTRD-0003
29 Ila Pir, Kai 29 66,0 8,0 NOTRD-0003
30 Ila Pir, Kai 30 90,0 8,0 NOTRD-0003
31 Ila Pir, Kai 31 132,0 10,0 NOTRD-0003
34 Vestre kanalhavn, Kai 34 115,0 3,0
35 Vestre kanalhavn, Kai 35 90,0 3,0
36 Østre Kanalhavn, Kai 36 115,0 3,0
37 Østre kanalhavn, Kai 37 155,0 3,0
38 Østre Kanalhavn, Kai 38 240,0 3,0
39 Østre Kanalhavn, Kai 39 250,0 3,0
40 Østre Kanalhavn, Kai 40 70,0 4,0
41 Transittpiren, Kai 41 70,0 8,0 NOTRD-0013
42 Transittpiren, Kai 42 70,0 8,0 NOTRD-0013
43 Transittpiren, Kai 43 90,0 8,0 NOTRD-0013
44 Dora 2 50,0 8,0
46 Kullkranpiren, Kai 46 130,0 4,0 NOTRD-0005
49 Kullkranpiren, Kai 49 80,0 4,0 NOTRD-0005
50 Kullkranpiren, Kai 50 70,0 4,0
53 Strandveikaia, Kai 52 165,0 5,0
53 Strandveikaia, Kai 53 105,0 5,0
54 Strandveikaia, Kai 54 70,0 5,0
55 Ladehammerkaia, Kai 55 141,0 5,0 NOTRD-0005
56 Ladehammerkaia, Kai 56 91,0 5,0
57 Ladehammerkaia, Kai 57 50,0 8,0 NOTRD-0007
68 Turistskipskaia, Kai 68 96,0 13,0 NOTRD-0007

Anløpstabell

Nr Navn Ankomst Avgang Kai Lengde Bruttotonn
Forrige havn Neste havn Reder Passasjerer
Se alle anløp

Anløpsmelding

Fartøy over 300 bruttotonn

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. Dette inkluderer fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer.

Fartøy under 300 bruttotonn

Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Trondheim Havns skjema.

Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter som største lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser tilbys av lokale båtforeninger.  Se havnedatabasen for oversikt.  

For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se havneregulativ for 2019. 

Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.

Det har skjedd en teknisk feil. Vennligst kontakt oss på tlf: 73 99 17 00

Hurtigbåt

Hurtigbåtterminalen ligger på Brattøra ved nedgangen til gang- og sykkelbrua, Sjøgangen, over til Trondheim S. Fra terminalen går det hurtigbåter til Vanvikan, Brekstad, Hitra, Frøya og Kristiansund.

Se atb.no for rutetabell og billetter

Hurtigruta

Hurtigruten anløper normalt Trondheim to ganger daglig for transport av passasjerer og gods langs kysten. I forbindelse med Covid-19 har Hurtigruten innstilt sine anløp til Trondheim inntil videre.

Se hurtigruten.no for nærmere informasjon

Fant du det du lette etter?