Ledige stillinger

Vi er 50 engasjerte medarbeidere som skal sikre trygge og effektive havnearealer – og konkurransedyktige vilkår for sjøtransport. Vil du bli med på laget?

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap som drifter og forvalter havneanlegg og arealer på vegne av våre 14 eierkommuner. Vi har kontorer i Orkanger, Verdal, Namsos og Hitra i tillegg til hovedkontor i Trondheim.

Hverdagen på havna er preget av tverrfaglighet og god lagånd. Her arbeider kranførere, driftsarbeidere, havnevakter, ingeniører, økonomer og forretningsutviklere side om side for å betjene og utvikle en bærekraftig sjøtransport til vår region.

Vi har nylig gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt. Det betyr at vi nå utvider. Se alle ledige stillinger under.

Stillinger du kan søke på

Vil du være med å forme fremtidens havner i Trøndelag? Se våre utlysninger på Finn, og søk i dag (flere stillinger vil komme fortløpende):

Tidligere utlysninger fra 2024

Havnekraftige kollegaer

Havna har til alle tider vært et viktig knutepunkt for skipsfart, godstransport, reisevirksomhet, næringsliv og industri.

Vår visjon, et havnekraftig Trøndelag, henspiller på havna som kraftsamling av verdiskapere og forbindelser – og som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Våre verdier, åpen, handlekraftig og trygg – beskriver hvordan vi løser oppgavene både som organisasjon og som kolleger. Vi er havnekraftige når vi etterlever verdiene og spiller på lag med hverandre og våre omgivelser i arbeidshverdagen.

Godkjent lærebedrift

Trondheim Havn er godkjent som lærebedrift og tilbyr lærlingplass i samarbeid med Opplæringskontoret for tekniske fag (OTEK).