Våre havner

Trondheim Havn drifter syv kommersielle godshavner og utvikler havneområder på vegne av 14 eierkommuner i Trøndelag.

Hitra
Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkland
Trondheim