Et havnekraftig Trøndelag

I over 1000 år har sjøfarten vært en viktig drivkraft for å utvikle samfunnet i Trøndelag. Sjøveien har ført oss til nye kontinenter, nye varer, nye kulturer og ny kunnskap.

I dag er havnen et knutepunkt for industri, næringsliv og kompetanse som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Vi kaller det havnekraft.

Verdens største spesialfartøy til Orkanger

Det blir et storslagent syn når Technip FMCs flaggskip Deep Blue kommer seilende inn Trondheimsfjorden torsdag 1. juli. Store forberedelser er gjort for at verdens største rørleggingsfartøy…

– Dette er starten på noe større

Hver nordmann forbruker i snitt 13 tonn med mineraler i året. Det koster miljø og samfunn enormt. Nå kan et nytt pilotprosjekt på havna i Trondheim bli nasjonal modell for framtidig…

Se alle

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim