I over 1000 år har sjøfart vært en viktig drivkraft for utviklingen i Trøndelag. Sjøveien har brakt oss til nye kontinenter, nye varer, nye kulturer og ny kunnskap.

I dag er havna er en kraftsamling av industri, næringsliv og kompetanse som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Vi kaller det havnekraft.

Se alle

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim