Et havnekraftig Trøndelag

I over 1000 år har sjøfarten vært en viktig drivkraft for å utvikle samfunnet i Trøndelag. Sjøveien har ført oss til nye kontinenter, nye varer, nye kulturer og ny kunnskap.

I dag er havnen et knutepunkt for industri, næringsliv og kompetanse som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Vi kaller det havnekraft.

Rehabilitering av Nidelv og Skansen bruer

BaneNor, Statens Vegvesen og Consolvo skal i løpet av sommer og høst 2021 rehabilitere Skansen Bru og Nidelv Bru. Dette vil dessverre få konsekvenser for inn- og utfart til elv…

Se alle

Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems (AEGIS)

Prosjektet "Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems" (AEGIS) skal utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier.

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim