I over 1000 år har sjøfart vært en viktig drivkraft for utviklingen i Trøndelag. Sjøveien har brakt oss til nye kontinenter, nye varer, nye kulturer og ny kunnskap.

I dag er havna er en kraftsamling av industri, næringsliv og kompetanse som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Vi kaller det havnekraft.

Se alle

Grønøra vest, Orkanger

En havn på Grønøra Vest i Orkland kommune vil spille en sentral rolle i å forsyne innbyggere og næringsliv i Midt-Norge med industri - og forbruksvarer. I juni 2019 ble reguleringsplanen vedtatt. Nå utredes praktiske og økonomiske forhold for…

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim