I over 1000 år har sjøfart vært en viktig drivkraft for utviklingen i Trøndelag. Sjøveien har brakt oss til nye kontinenter, nye varer, nye kulturer og ny kunnskap.

I dag er havna er en kraftsamling av industri, næringsliv og kompetanse som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Vi kaller det havnekraft.

Verdens største spesialfartøy til Orkanger

Det blir et storslagent syn når Technip FMCs flaggskip Deep Blue kommer seilende inn Trondheimsfjorden torsdag 1. juli. Store forberedelser er gjort for at verdens største rørleggingsfartøy…

Se alle

Havn som energihub

Hvordan ser framtidas energisystem på Brattøra ut? Det skal Trondheim Havn sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi finne svaret på.

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim