Høring om farvannsavgiften 2023

Trondheim Havn IKS har sendt forslag om farvannsavgift for 2023 på høring. Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 25. oktober.

Frøya får sitt første cruiseanløp

Tirsdag (20.09.22) vil cruiseskipet Maud fra cruiserederiet Hurtigruten Expeditions få æren av det første cruiseanløpet til Sistranda liggekai. Liggekaia på Sistranda ble ferdigstilt…

Se alle

Utskipingskai for kalk

Trondheim Havn har, i samarbeid med Norcem og Verdalskalk, bygget ut kaianlegget på Verdal. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 150 mill. kroner og legger til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig.

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim