Et havnekraftig Trøndelag

I over 1000 år har sjøfarten vært en viktig drivkraft for å utvikle samfunnet i Trøndelag. Sjøveien har ført oss til nye kontinenter, nye varer, nye kulturer og ny kunnskap.

I dag er havnen et knutepunkt for industri, næringsliv og kompetanse som skaper ringvirkninger langt utenfor kaikanten.

Vi kaller det havnekraft.

Se alle

Utskipingskai for kalk

Trondheim Havn er, i samarbeid med Norcem og Verdalskalk, i gang med å bygge ut havneanlegget på Verdal. Prosjektet har en kostnadsramme på 150 mill. kroner og vil legge til rette for utskiping av 4 millioner tonn kalkstein årlig.

Skaun
Namsos
Frøya
Indre Fosen
Steinkjer
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Stjørdal
Malvik
Orkanger
Trondheim