Avfallshåndtering

Vi tilbyr mottak av skipsavfall ved faste miljøstasjoner i alle våre havner. Her finner du oversikt over hvilke retningslinjer og gebyrer som gjelder ved avfallshåndtering.

Stasjonære fartøy

  • Stasjonære fartøy og charterbåter leverer sitt avfall til egne, merkede mottaks­stasjoner.
  • Et fast gebyr påløper per år/måned/døgn.
  • Gebyret fast­settes ut fra fartøystype og tid i havn.

Farlig avfall og spesialavfall

  • Håndtering av spesialavfall skal bestilles direkte fra avfallsfirma av skip, agent eller rederi.
  • Levering skal kun skje på kaier der mottak av oljeavfall, lasterester og kloakk er sikkerhetsmessig og praktisk gjennomførbart.

Cruiseskip og orlogsfartøy

Avfallshåndtering skal bestilles direkte til avfallsfirma fra skip, agent eller reder. Cruiseskip og orlogsfartøy betaler normalt ikke avfallsgebyr. Unntak gjelder dersom merkostnader påløper for Trondheim Havn ved bistand til organisering og tilrettelegging av avfallshåndtering.

Bistand ved avfallshåndtering

For informasjon om aktuelle firma som kan bistå med håndtering av avfall og/eller spesialavfall, ta kontakt med Trondheim Havn på e-post: havnevakt@trondheimhavn.no eller tlf: 911 12 600 

Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr kan innkreves dersom

  • leveringen av avfall medfører merkostnader for Trondheim Havn
  • for skip som leverer særdeles store mengder avfall, sett i forhold til skipets størrelse, type og seilingstid.

Unntak fra gebyr

Fartøy som skriftlig dokumenterer at avfallet leveres fast i annen havn, unntas gebyr for avfallshåndtering. Unntak gis fra og med tidspunkt skriftlig søknad med dokumentasjon er mottatt Trondheim Havn, og ut gjeldende kalenderår.

Fant du det du lette etter?