Styret

Styret består av åtte medlemmer og åtte varamedlemmer.

Styret skal påse at Trondheim Havn IKS drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret utøver alle funksjoner som Lov om havner og farvann til enhver tid fastsetter som styrets oppgaver., samt utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan.

Havnestyret 2023 – 2025

1. Ingvill Kvernmo
Styreleder
Trondheim
Daglig virke: Direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge

2. Svein Eggen
Nestleder
Verdal
Daglig virke: Forskjellige styreverv

3. Trygve Berdal
Styremedlem
Orkland
Daglig virke: Daglig leder, Remidt Næring AS

4. Gunn Iren Berg Svendsen
Styremedlem
Stjørdal
Daglig virke: Daglig leder, Jobzone Trondheim

5. Hanne Digre
Styremedlem
Trondheim
Daglig virke: Prosjektleder i Scale Aquaculture

6. Ole L. Haugen
Styremedlem
Hitra
Daglig virke: Forskjellige styreverv

7. Anita Veie
Ansattrepresentant
Daglig virke: Trondheim Havn

8. Carl Bendik Todal
Ansattrepresentant
Daglig virke: Trondheim Havn

Varamedlemmer

Varamedlemmer i rekkefølge for representant 1- 6 for to år

1. Kårhild Hallager Berg
Namsos
Fast møtende.

2. Arhild Thomassen
Steinkjer

3. Eva Annie Svendsen
Trondheim

4. Nils Jørgen Karlsen
Frøya
5. Kjerstin Opdahl Skistad
Namsos

6. Håkon Okkenhaug
Levanger

Ansattrepresentanters varamedlemmer to år:

7. Kjell Morten Hågensen
Trondheim Havn
8. Siri Basmo
Trondheim Havn