Styret

Styret består av åtte medlemmer samt åtte varamedlemmer.

Styret skal påse at Trondheim Havn IKS drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret utøver alle funksjoner som Lov om havner og farvann til enhver tid fastsetter som styrets oppgaver., samt utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan.

Havnestyret 2021 – 2023

1. Roar Arntzen
Styreleder
Trondheim
Daglig virke: Daglig leder, Arntzen Propiedad AS m.fl. styreverv

2. Monica H. Iversen 
Nestleder
Trondheim
Daglig virke: Direktør Markedsområder PM, SpareBank 1 SMN

3. Trygve Berdal
Styremedlem
Snillfjord
Daglig virke: Daglig leder, Hamos Forvaltning

4. Gunn Iren Berg Svendsen
Styremedlem
Stjørdal
Daglig virke: Daglig leder, Jobzone Trondheim

5. Siv Tove Aune
Styremedlem
Namsos
Daglig virke: HR – og organisasjonssjef, Statsskog SF

6. Svein Eggen
Styremedlem
Verdal
Daglig virke: Ulike styreverv

7. Anita Johansen
Ansattrepresentant
Daglig virke: Trondheim Havn

8. Carl Bendik Todal
Ansattrepresentant
Daglig virke: Trondheim Havn

Varamedlemmer

Varamedlemmer i rekkefølge for representant 1- 6 for to år

1. Vegard Johansen
Trondheim

2. Eva Annie Svendsen
Trondheim

3. Ole Johan Svorkdal
Orkdal

4. Monica Lorentzen Dahlø
Malvik
5. Ingrid Juberg Moe
Levanger

6. Gisle Tronstad
Steinkjer

Varamedlemmer for representant 7 og 8 for to år:

7. Birgit Thorsen
Trondheim Havn

8. Inge Lyng
Trondheim Havn