Styret i Trondheim Havn IKS

Styret består av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret utøver alle funksjoner som lov om havner og farvann til enhver tid fastsetter som styrets oppgaver. Styret utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan.

Havnestyret pr. juni 2019

Roar Arntzen 

Styreleder

Trondheim 

Daglig virke: Daglig leder, Arntzen Propiedad AS m.fl. styrevervVara: Oddvar Eide


Monica H. Iversen 

Nestleder

Trondheim 

Daglig virke: Økonomisjef Personal Banking, Danske Bank

Vara: Gunn Karin Hygen, Trondheim


Siv Tove Aune

Styremedlem

Namsos 

Daglig virke: HR – og organisasjonssjef, Statsskog SF

Vara: Ingrid Juberg Moe, Levanger


Svein Eggen

Styremedlem

Verdal

Daglig virke: Ulike styreverv

Vara: Gisle Tronstad, Steinkjer


Trygve Berdal

Styremedlem

Snillfjord

Daglig virke: Daglig leder, Hamos Forvaltning

Vara: Ole Johan Svorkdal, Orkanger


Gunn Iren Berg Svendsen

Styremedlem

Stjørdal

Daglig virke: Daglig leder, Jobzone Trondheim

Vara: Kirsti Venn, Malvik


Anita Veie

Ansatterepresentant, Trondheim Havn

Vara: Anita Bjørnbeth, Trondheim Havn


Eskil Pedersen

Ansatterepresentant, Trondheim Havn

Vara: Ingvar Lorentzen, Trondheim Havn