Anløp til havn

Alle fartøy over 300 bruttotonn skal avgi anløpsmelding via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet.

Fartøy over 300 bruttotonn

Anløp skal meldes senest 24 timer ETA via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet.    Det inkluderer fiskefartøy, fritidsbåter og veteranfartøy over 300 BT.

Her kan du også bestille los, tjenester til kai og sende ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Meld inn anløp via Safe Seanet her. 

ISPS-anløp

ISPS-regelverket beskriver sikringstiltak for betjening av skip i internasjonal fart, og gjelder følgende fartøy og innretninger:

  • Passasjerskip og lasteskip med bruttotonnasje på 500 tonn eller mer.
  • Flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

Les mer om ISPS i maritim sikring på Sjøfartsdirektoratets nettsider. 

Priser for kai- og varevederlag

I havneregulativet finner du gjeldende forskrift om farvannsavgift, prisliste og forretningsvilkår ved anløp og godshåndtering til kai hos Trondheim Havn IKS.

Se havneregulativ. 

Fartøy under 300 bruttotonn

Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser for langtidsleie tilbys av lokale båtforeninger.

Se havnedatabasen for oversikt.   

Fant du det du lette etter?