Anløpsmelding

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. I tillegg gjelder ulike rutiner ved våre havner for tildeling av kaiplass

Fartøy over 300 bruttotonn

Fartøy over 300 bruttotonn

Alle fartøy, inkl. fiskefartøy, fritidsbåter og historiske fartøy,  på 300 bruttotonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet.

For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se prisliste 2020.    Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.

 

Fartøy under 300 bruttotonn

Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Trondheim Havns skjema.

Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter som største lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser for langtidsleie tilbys av lokale båtforeninger.  Se havnedatabasen for oversikt.  

Forespørsel om kaiplass

Verdal og Steinkjer

Forespørsel om kaiplass i Verdal og Steinkjer skal rettes til tlf: 74 07 54 00

Se egne betingelser for anløp til Verdal. 

Namsos

Forespørsel om kaiplass rettes direkte til Trondheim Havn Namsos på tlf: 918 66 017

Trondheim, Orkanger, Frøya og Stjørdal

Forespørsel om kaiplass rettes via anløpsmelding under.

Fartøy under 300 bruttotonn

Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Trondheim Havns skjema eller ta kontakt med sitt lokale havnekontor.

Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter som største lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser for langtidsleie tilbys av lokale båtforeninger.  Se havnedatabasen for oversikt.  

 

Anløpsmelding under 300 BT

Informasjon om fartøy

Merknader