Anløpsmelding

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. I tillegg gjelder ulike rutiner ved våre havner for tildeling av kaiplass.

Melde inn anløp

Fartøy over 300 bruttotonn

Alle fartøy, inkl. fiskefartøy, fritidsbåter og historiske fartøy,  på 300 bruttotonn eller mer skal melde inn sitt anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet.

For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se prisliste.    Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.

 

Fartøy under 300 bruttotonn

Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Trondheim Havns skjema.

Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter som største lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser for langtidsleie tilbys av lokale båtforeninger.  Se havnedatabasen for oversikt.   

 

ISPS-anløp

ISPS-regelverket inneholder en rekke krav til konkrete sikringstiltak som skal iverksettes om bord på følgende skip i internasjonal fart og i havneanlegg som betjener slike skip:

  • Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip, lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje på 500 eller mer
  • Flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Se også forskrift om sikring av havneanlegg 

Tildeling av kaiplass

Namsos

Forespørsel om kaiplass rettes direkte til Trondheim Havn Namsos på tlf: 918 66 017

Verdal og Steinkjer

Forespørsel om kaiplass i Verdal og Steinkjer skal rettes til tlf: 74 07 54 00

Se egne betingelser for anløp til Verdal. 

Trondheim, Orkanger, Frøya og Stjørdal

Anløpsmelding/forespørsel om kaiplass for anløp under 300 bruttotonn, rettes via anløpsmelding under.

Anløpsmelding under 300 BT

Informasjon om fartøy

Merknader

Fant du det du lette etter?