Prisliste og havneregulativ 2020

Prislisten beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp ved Trondheim Havns havnelokasjoner. Havneregulativet beskriver gjeldende forretningsvilkår Trondheim Havn.

Prisliste 2020

I prislisten for 2020 finner du priser for:

  • Farvannsavgifter
  • Gebyr
  • Anløp
  • Arealleie
  • Tjenester, inkl. leie av personell, maskiner og annet materiell
  • Avfallshåndtering
  • Beregning av EPI

Prisliste 2020

Havneregulativ for 2019