Bruåpning

Har du behov for bruåpning i forbindelse med inn- og utfart kan dette bestilles via skjema under.

Skansen Bru og Svingbrua

Åpning av Skansenløpet må koordineres med togtrafikk samt morgen- og ettermiddagsrush for gående og syklende, og kan gjennomføres uten forhåndsbestilling innenfor angitte tidspunkt. Meld fra til Jernbaneverket om passering min. 15 minutter før passering på tlf: 916 72 766| VHF 74

 

Viktig melding: Svingbrua er for tiden ute av drift og står i åpen posisjon for å betjene næringstrafikk i Kanalen. Vi oppfordrer myke trafikkanter om å benytte alternativ rute fra Ila/Skansen til Brattøra/Sentrum. Beklager de ulemper dette medfølger.

Verftsbru, Brattørbru, Jernbanebru, Pirbrua og Nidelv bru

Pirbru og Nidelv bru driftes av Bane Nor, mens Verftsbru, Brattørbru og Jernbanebru driftes av Trondheim bydrift.

Bruåpning skjer etter bestilling, minimum 24 timer før ønsket åpning. Se eget skjema.

Bruåpningstider

Skansen bru og svingbru

Mandag - søndag 06:00 - 06:35
09:05 - 09:25
12:05 - 12:35
14:05 - 14:25 14:00 - 14:25 søn/helligdag
17:40 - 18:00
19:05 - 19:35
21:10 - 21:35
22:10 - 22:30
Spørsmål om feil og mangler bes rettet til henholdsvis Bane NOR på tlf. 916 72 766 eller Trondheim Bydrift på tlf: 72 54 63 50.

Bestille bruåpning