Bruåpning

Bruene i Trondheim driftes av ulike driftsoperatører. Trondheim Havn har ingen driftsansvar, men formidler informasjon om åpningstider på vegne av driftsoperatørene. Alle spørsmål om drift og avvik fra oppsatte åpningstider bes derfor rettet til den enkelte driftsoperatør.

Spørsmål til drift av bruene

Trondheim Havn har ingen driftsansvar for bruene i kanalen og ber alle henvendelser om dette rettes til driftsansvarlige. BaneNor og Trondheim Bydrift som har driftsansvar og koordinerer bruåpning for henholdsvis Nidelv bru og Verftsbru (Blomsterbrua), Brattørbru og Jernbanebrua:

  • Spørsmål om Nidelv bru eller Skansen bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766 eller til skansen.nidelv.bru@banenor.no
  • Spørsmål om Verftsbrua (Blomsterbrua), Brattørbrua og Jernbanebrua rettes til Trondheim Bydrift på tlf: 72 54 63 50
  • Spørsmål om Pirbrua rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
  • Spørsmål om Svingbrua rettes til Statens vegvesen på tlf: 175

Driftsmelding: Skansen bru

På grunn av vedlikeholdsarbeid kan ikke Skansen bru åpnes for båttrafikk per i dag.

Statusmelding fra BaneNor per 12.05.2022:

«Natt til lørdag den 7.5. gjennomførte vi en ny test av Skansen bru. I forkant av testen la vi inn ekstra lodd i motvektsloddet.

Brua går nå lettere opp. Vi har også mer kontroll på senkningen av brua, men fortsatt er det ikke tilstrekkelig kontroll.

Etter testen synes det nå klart at årsaken er at automatikken i forbindelse med heving og senkningen rett og slett er utdatert – og det er derfor vanskelig å skaffe deler. Vi fokuserer veldig på  å få tak i disse delen, men vi snakker ikke om «hyllevare».

I dag har vi fått tilbakemelding på det trolig kan skaffes manglende deler for å etablere en midlertidig løsning slik at Skansen bru igjen kan åpnes i løpet 2-3 uker. Inntil videre vil det være mulig å komme inn/ut i kanalen via Nidelv bruene. Som tidligere må en melde behovet for bruåpning til Havnevakta.

I tillegg ønsker vi å informere om følgende bruåpninger:

  • torsdag 19. mai klokken 01:00
  • tirsdag 24. mai klokken 01:00
  • tirsdag 31. mai klokken 01:00
  • tirsdag  7.mai klokken 01:00 om ikke Skansen bru igjen kan heves og senkes.

Kontaktadresse BaneNor: skansen.nidelv.bru@banenor.no«

Seilingsforhold

Bruene i Nidelva og Kanalen

Stavne bru | Gangbru | Byggeår: 1956 Seilingshøyde (m) 8,4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Ceciliebrua | Vei- og gangbru | Byggeår: 2006 Seilingshøyde(m) 10
Seilingsbredde (m) 26
Bredde, kjørebane (m) 9,7
Akseltrykk (tonn) 10
Nidareid bru | Gangbru | Byggeår: 1964 Seilingshøyde (m) 4,8
Seilingsbredde (m) 21
Seilingsdybde (m) 4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Gangbru v/ Gamle Trondheim Stadion (Nidarø) | Byggeår: 1995 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 10
Seilingsdybde (m) 4,2
Bredde (m) 3,4
Akseltrykk (tonn) 6
Elgseter bru | Veibru | Byggeår: 1951 Seilingshøyde (m) 14,3
Seilingsbredde (m) 22,5
Bredde, kjørebane (m) 16,3
Akseltrykk (tonn) 10
Gamle bybro | Gangbru | Byggeår: 1861 Seilingshøyde (m) 7,6
Seilingsbredde (m) 8,5
Seilingsdybde (m) 5
Bredde, kjørebane (m) 5,5
Akseltrykk (tonn) 1
Bakke bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1931 Seilingshøyde (m) 6,1
Seilingsbredde (m) 16,8
Seilingsdybde (m) 5,5
Bredde, kjørebane (m) 10,5
Akseltrykk (tonn) 10
Verftsbrua | Gang- / sykkelbru | Byggeår: 2003 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 12,5
Bredde, kjørebane (m) 4,5
Brattørbrua | Veibru (hevbar)| Byggeår: 1939 Seilingshøyde (m) 4,5
Seilingsbredde (m) 11,5
Seilingsdybde (m) 4,0
Bredde, kjørebane (m) 9,0
Akseltrykk (tonn) 10
Jernbanebrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1950 Seilingshøyde (m) 4,6
Seilingsbredde (m) 13,5
Seilingsdybde (m) 4,7
Bredde, kjørebane (m) 12
Akseltrykk (tonn) 10
Ravnklo bru | Veibru | Byggeår: 1882 Seilingshøyde (m) 4,9
Seilingsbredde (m) 18
Seilingsdybde (m) 7
Bredde, kjørebane (m) 5
Akseltrykk (tonn) 10
Skansen bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1919 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 22
Seilingsdybde (m) 2,8
Akseltrykk (tonn) 16
Nidelv bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1973 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 24
Seilingsdybde (m) 6,5
Bredde, kjørebane (m) 10
Akseltrykk (tonn) 13
Pirbrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 2009 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 14
Bredde, kjørebane (m) 14
De oppgitte seilingshøyder og seilingsdybder refererer til lavvann iht. Trondheim Havns kotelinjer på 0,74 m over kartnull (LAT). Den til enhver tid gjeldende seilingshøyde i fht. lavvann er angitt i seilingsleden ved hver bru.

Bestille bruåpning

NB! Tidspunkt for bruåpning er fastsatt til kl.01:00. Avbestilling må skje minimum 9 timer før planlagte bruåpning.

Fant du det du lette etter?