Bruåpning

Har du behov for bruåpning i forbindelse med inn- og utfart kan dette bestilles via skjema under. Trondheim Havn har ingen driftsansvar for bruene i Kanalen og ber alle henvendelser om dette rettes til driftsansvarlige.

Skansen Bru og Svingbrua

Åpning av Skansenløpet må koordineres med togtrafikk samt morgen- og ettermiddagsrush for gående og syklende, og kan gjennomføres uten forhåndsbestilling innenfor angitte tidspunkt.

Meld fra til Jernbaneverket om passering min. 15 minutter før passering på tlf: 916 72 766| VHF 74

For spørsmål 

Det er Jernbaneverket og Statens vegvesen som har driftsansvar og koordinerer bruåpning for henholdsvis Skansen bru og Svingbrua.

  • Spørsmål om Skansen bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
  • Spørsmål om Svingbrua rettes til Statens vegvesen på tlf: 175

Viktig melding: Svingbrua er for tiden ute av drift og står i åpen posisjon for å betjene næringstrafikk i Kanalen. Vi oppfordrer syklende og fotgjengere om å benytte alternativ rute fra Ila/Skansen til Brattøra/Sentrum.

 

Verftsbru, Brattørbru, Jernbanebru, Pirbrua og Nidelv bru

Pirbru og Nidelv bru driftes av Bane Nor, mens Verftsbru, Brattørbru og Jernbanebru driftes av Trondheim bydrift.

Bruåpning skjer etter bestilling, minimum 24 timer før ønsket åpning. Se eget skjema.

For spørsmål

  • Spørsmål om Pirbru og Nidelv bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
  • Spørsmål om Verftsbru, Brattørbru og Jernbanebru rettes til Trondheim bydrift på tlf: 72 54 63 50

Bruåpningstider

Skansen bru og Svingbru

Mandag - søndag 06:00 - 06:35
09:05 - 09:25
12:05 - 12:35
14:05 - 14:25 14:00 - 14:25 søn/helligdag
17:40 - 18:00
19:05 - 19:35
21:10 - 21:35
22:10 - 22:30
Spørsmål om feil og mangler for Skansen bru henvendes til Bane NOR på tlf. 916 72 766. Spørsmål om feil og mangler for Svingbrua henvendes til Statens vegvesen kl. 175

Bestille bruåpning