Bruåpning

Bruene i Trondheim driftes av ulike driftsoperatører. Trondheim Havn har ingen driftsansvar, men formidler informasjon om åpningstider på vegne av driftsoperatørene. Alle spørsmål om drift og avvik fra oppsatte åpningstider bes derfor rettet til den enkelte driftsoperatør.

Tidspunkt for bruåpning

Har du behov for bruåpning i forbindelse med inn- og utfart kan dette bestilles via skjema under, innenfor oppgitt tidsrom.

Bruåpning må bestilles senest kl.15.00 fredag før ønsket bruåpning, og gjennomføres innenfor følgende tidspunkt:

Siste mulige bruåpning før jul/nyttår

Tirsdag 14.12.2021.

Første mulige bruåpning etter nyttår

Tirsdag 04.01.2022

Avbestilling av bruåpning skal skje senest 9 timer før bruåpningen finner sted. Ved uteblivelse/ikke oppmøte vil bestiller bli belastet for de kostnader dette medfører for oppmøte av nødvending mannskap for den bestilte bruåpningen.

Spørsmål til drift av bruene

Trondheim Havn har ingen driftsansvar for bruene i Kanalen og ber alle henvendelser om dette rettes til driftsansvarlige. Bane Nor og Trondheim Bydrift som har driftsansvar og koordinerer bruåpning for henholdsvis Nidelv bru og Verftsbru (Blomsterbrua), Brattørbru og Jernbanebrua:

  • Spørsmål om Pirbrua og Nidelv bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
  • Spørsmål om Verftsbrua (Blomsterbrua), Brattørbrua og Jernbanebrua rettes til Trondheim bydrift på tlf: 72 54 63 50
  • Spørsmål om Skansen bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
  • Spørsmål om Svingbrua rettes til Statens vegvesen på tlf: 175

Driftsmelding: Skansen bru

På grunn av vedlikeholdsarbeid kan ikke Skansen bru åpnes for båttrafikk i perioden 14.august til 1.mars 2022.

 

Seilingsforhold

Bruene i Nidelva og Kanalen

Stavne bru | Gangbru | Byggeår: 1956 Seilingshøyde (m) 8,4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Ceciliebrua | Vei- og gangbru | Byggeår: 2006 Seilingshøyde(m) 10
Seilingsbredde (m) 26
Bredde, kjørebane (m) 9,7
Akseltrykk (tonn) 10
Nidareid bru | Gangbru | Byggeår: 1964 Seilingshøyde (m) 4,8
Seilingsbredde (m) 21
Seilingsdybde (m) 4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Gangbru v/ Gamle Trondheim Stadion (Nidarø) | Byggeår: 1995 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 10
Seilingsdybde (m) 4,2
Bredde (m) 3,4
Akseltrykk (tonn) 6
Elgseter bru | Veibru | Byggeår: 1951 Seilingshøyde (m) 14,3
Seilingsbredde (m) 22,5
Bredde, kjørebane (m) 16,3
Akseltrykk (tonn) 10
Gamle bybro | Gangbru | Byggeår: 1861 Seilingshøyde (m) 7,6
Seilingsbredde (m) 8,5
Seilingsdybde (m) 5
Bredde, kjørebane (m) 5,5
Akseltrykk (tonn) 1
Bakke bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1931 Seilingshøyde (m) 6,1
Seilingsbredde (m) 16,8
Seilingsdybde (m) 5,5
Bredde, kjørebane (m) 10,5
Akseltrykk (tonn) 10
Verftsbrua | Gang- / sykkelbru | Byggeår: 2003 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 12,5
Bredde, kjørebane (m) 4,5
Brattørbrua | Veibru (hevbar)| Byggeår: 1939 Seilingshøyde (m) 4,5
Seilingsbredde (m) 11,5
Seilingsdybde (m) 4,0
Bredde, kjørebane (m) 9,0
Akseltrykk (tonn) 10
Jernbanebrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1950 Seilingshøyde (m) 4,6
Seilingsbredde (m) 13,5
Seilingsdybde (m) 4,7
Bredde, kjørebane (m) 12
Akseltrykk (tonn) 10
Ravnklo bru | Veibru | Byggeår: 1882 Seilingshøyde (m) 4,9
Seilingsbredde (m) 18
Seilingsdybde (m) 7
Bredde, kjørebane (m) 5
Akseltrykk (tonn) 10
Skansen bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1919 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 22
Seilingsdybde (m) 2,8
Akseltrykk (tonn) 16
Nidelv bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1973 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 24
Seilingsdybde (m) 6,5
Bredde, kjørebane (m) 10
Akseltrykk (tonn) 13
Pirbrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 2009 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 14
Bredde, kjørebane (m) 14
De oppgitte seilingshøyder og seilingsdybder refererer til lavvann iht. Trondheim Havns kotelinjer på 0,74 m over kartnull (LAT). Den til enhver tid gjeldende seilingshøyde i fht. lavvann er angitt i seilingsleden ved hver bru.

Bestille bruåpning

NB! Tidspunkt for bruåpning er fastsatt til kl.01:00. Avbestilling må skje minimum 9 timer før planlagte bruåpning.

Fant du det du lette etter?