Bruåpning

Bruene i Trondheim driftes av ulike driftsoperatører. Trondheim Havn har ingen driftsansvar, men formidler informasjon om åpningstider på vegne av driftsoperatørene. Alle spørsmål om drift og avvik fra oppsatte åpningstider bes derfor rettet til den enkelte driftsoperatør.

Spørsmål til drift av bruene

Trondheim Havn har ingen driftsansvar for bruene i kanalen og ber alle henvendelser om dette rettes til driftsansvarlige. BaneNor og Trondheim Bydrift som har driftsansvar og koordinerer bruåpning for henholdsvis Nidelv bru og Verftsbru (Blomsterbrua), Brattørbru og Jernbanebrua:

  • Spørsmål om Nidelv bru eller Skansen bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766 eller til skansen.nidelv.bru@banenor.no
  • Spørsmål om Verftsbrua (Blomsterbrua), Brattørbrua og Jernbanebrua rettes til Trondheim Bydrift på tlf: 72 54 63 50
  • Spørsmål om Pirbrua rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
  • Spørsmål om Svingbrua rettes til Statens vegvesen på tlf: 175

Driftsmelding: Skansen bru

Skansen bru åpnes daglig fra og med 07.09.2022 for båttrafikk på følgende tidspunkt:

kl. 06:40-07:00

kl. 11:20-11:40

kl. 17:20-17:40

kl. 19:20-19:40

kl. 21:20-21:40

kl. 23:50-00:10

Det presiseres at dette er tidsrom mellom toggangen på bruen, og at det kan forekomme mindre justeringer ved togforsinkelser.

Kontakt telefon Skansen Bru: 916 72 766

VHF 74

Driftsmelding: Nildelv bru

Pga. vedlikeholdsarbeid under brua blir seilingsled/hovedled noe innskrenket i tidsrommet kl. 8-16 frem til August 2023.

Bestille bruåpning

NB! Tidspunkt for bruåpning er fastsatt til kl.01:00. Avbestilling må skje minimum 9 timer før planlagte bruåpning.

Seilingsforhold

Bruene i Nidelva og Kanalen

Stavne bru | Gangbru | Byggeår: 1956 Seilingshøyde (m) 8,4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Ceciliebrua | Vei- og gangbru | Byggeår: 2006 Seilingshøyde(m) 10
Seilingsbredde (m) 26
Bredde, kjørebane (m) 9,7
Akseltrykk (tonn) 10
Nidareid bru | Gangbru | Byggeår: 1964 Seilingshøyde (m) 4,8
Seilingsbredde (m) 21
Seilingsdybde (m) 4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Gangbru v/ Gamle Trondheim Stadion (Nidarø) | Byggeår: 1995 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 10
Seilingsdybde (m) 4,2
Bredde (m) 3,4
Akseltrykk (tonn) 6
Elgseter bru | Veibru | Byggeår: 1951 Seilingshøyde (m) 14,3
Seilingsbredde (m) 22,5
Bredde, kjørebane (m) 16,3
Akseltrykk (tonn) 10
Gamle bybro | Gangbru | Byggeår: 1861 Seilingshøyde (m) 7,6
Seilingsbredde (m) 8,5
Seilingsdybde (m) 5
Bredde, kjørebane (m) 5,5
Akseltrykk (tonn) 1
Bakke bru | Veibru | Byggeår: 1931 Seilingshøyde (m) 6,1
Seilingsbredde (m) 16,8
Seilingsdybde (m) 5,5
Bredde, kjørebane (m) 10,5
Akseltrykk (tonn) 10
Verftsbrua (blomsterbrua) | Gang- / sykkelbru | Byggeår: 2003 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 12,5
Bredde, kjørebane (m) 4,5
Brattørbrua | Veibru (hevbar)| Byggeår: 1939 Seilingshøyde (m) 4,5
Seilingsbredde (m) 11,5
Seilingsdybde (m) 4,0
Bredde, kjørebane (m) 9,0
Akseltrykk (tonn) 10
Jernbanebrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1950 Seilingshøyde (m) 4,6
Seilingsbredde (m) 13,5
Seilingsdybde (m) 4,7
Bredde, kjørebane (m) 12
Akseltrykk (tonn) 10
Ravnklo bru | Veibru | Byggeår: 1882 Seilingshøyde (m) 4,9
Seilingsbredde (m) 18
Seilingsdybde (m) 7
Bredde, kjørebane (m) 5
Akseltrykk (tonn) 10
Skansen bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1919 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 22
Seilingsdybde (m) 2,8
Akseltrykk (tonn) 16
Nidelv bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1973 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 24
Seilingsdybde (m) 6,5
Bredde, kjørebane (m) 10
Akseltrykk (tonn) 13
Pirbrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 2009 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 14
Bredde, kjørebane (m) 14
De oppgitte seilingshøyder og seilingsdybder refererer til lavvann iht. Trondheim Havns kotelinjer på 0,74 m over kartnull (LAT). Den til enhver tid gjeldende seilingshøyde i fht. lavvann er angitt i seilingsleden ved hver bru.

Fant du det du lette etter?