Bruåpning

Har du behov for bruåpning i forbindelse med inn- og utfart kan dette bestilles via skjema under. Trondheim Havn har ingen driftsansvar for bruene i Kanalen og ber alle henvendelser om dette rettes til driftsansvarlige.

Skansen Bru og Svingbrua

Åpning av Skansenløpet må koordineres med togtrafikk samt morgen- og ettermiddagsrush for gående og syklende, og kan gjennomføres uten forhåndsbestilling innenfor angitte tidspunkt. Meld fra til Jernbaneverket om passering min. 15 minutter før passering på tlf: 916 72 766| VHF 74

NB! I en periode fra 14.august vil Skansen bru ikke kunne åpnes grunnet følgende arbeid:

 • Stillaser rundt hele konstruksjonen
 • Overflatebehandling av stål
 • Utskifting av stål og komponenter
 • Rehabilitering av maskinhus/styrhus

For spørsmål 

Det er Bane Nor og Statens vegvesen som har driftsansvar og koordinerer bruåpning for henholdsvis Skansen bru og Svingbrua.

 • Spørsmål om Skansen bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
 • Spørsmål om Svingbrua rettes til Statens vegvesen på tlf: 175

Verftsbru, Brattørbru, Jernbanebru, Pirbrua og Nidelv bru

Pirbru og Nidelv bru driftes av Bane Nor, mens Verftsbrua, Brattørbrua og Jernbanebrua driftes av Trondheim bydrift.

Bruåpning skjer etter bestilling, minimum 24 timer før ønsket åpning. Se eget skjema.

NB! I en periode fra 26.april  vil brua ikke kunne åpnes grunnet følgende arbeid:

 • Stillaser under hele brua
 • Overflatebehandling av stål
 • Betongreparasjoner
 • Bytte av gangbaner
 • Rehabilitering av maskinhus

For spørsmål

Det er Bane Nor og Trondheim Bydrift som har driftsansvar og koordinerer bruåpning for henholdsvis Nidelv bru og Verftsbru, Brattørbru og Jernbanebrua:

 • Spørsmål om Pirbrua og Nidelv bru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766
 • Spørsmål om Verftsbrua, Brattørbrua og Jernbanebrua rettes til Trondheim bydrift på tlf: 72 54 63 50

Bruåpningstider

Skansen bru og Svingbru

Alle dager 05.50 - 06.10
08.45 - 09.10
12.10 - 12.40
13.45 - 14.05 / 14.05 (13.50 - 14.15 | Søn./Hld.)
17.10 - 17.40
19.45 -20.10
21.15 - 21.40
22.15 - 22.40
Spørsmål om feil og mangler for Skansen bru henvendes til Bane NOR på tlf. 916 72 766. Spørsmål om feil og mangler for Svingbrua henvendes til Statens vegvesen kl. 175

Seilingsforhold ved bruene i Trondheim

Stavne bru | Gangbru | Byggeår: 1956 Seilingshøyde (m) 8,4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Ceciliebrua | Vei- og gangbru | Byggeår: 2006 Seilingshøyde(m) 10
Seilingsbredde (m) 26
Bredde, kjørebane (m) 9,7
Akseltrykk (tonn) 10
Nidareid bru | Gangbru | Byggeår: 1964 Seilingshøyde (m) 4,8
Seilingsbredde (m) 21
Seilingsdybde (m) 4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Gangbru v/ Gamle Trondheim Stadion (Nidarø) | Byggeår: 1995 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 10
Seilingsdybde (m) 4,2
Bredde (m) 3,4
Akseltrykk (tonn) 6
Elgseter bru | Veibru | Byggeår: 1951 Seilingshøyde (m) 14,3
Seilingsbredde (m) 22,5
Bredde, kjørebane (m) 16,3
Akseltrykk (tonn) 10
Gamle bybro | Gangbru | Byggeår: 1861 Seilingshøyde (m) 7,6
Seilingsbredde (m) 8,5
Seilingsdybde (m) 5
Bredde, kjørebane (m) 5,5
Akseltrykk (tonn) 1
Bakke bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1931 Seilingshøyde (m) 6,1
Seilingsbredde (m) 16,8
Seilingsdybde (m) 5,5
Bredde, kjørebane (m) 10,5
Akseltrykk (tonn) 10
Verftsbrua | Gang- / sykkelbru | Byggeår: 2003 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 12,5
Bredde, kjørebane (m) 4,5
Brattørbrua | Veibru (hevbar)| Byggeår: 1939 Seilingshøyde (m) 4,5
Seilingsbredde (m) 11,5
Seilingsdybde (m) 4,0
Bredde, kjørebane (m) 9,0
Akseltrykk (tonn) 10
Jernbanebrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1950 Seilingshøyde (m) 4,6
Seilingsbredde (m) 13,5
Seilingsdybde (m) 4,7
Bredde, kjørebane (m) 12
Akseltrykk (tonn) 10
Ravnklo bru | Veibru | Byggeår: 1882 Seilingshøyde (m) 4,9
Seilingsbredde (m) 18
Seilingsdybde (m) 7
Bredde, kjørebane (m) 5
Akseltrykk (tonn) 10
Skansen bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1919 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 22
Seilingsdybde (m) 2,8
Akseltrykk (tonn) 16
Nidelv bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1973 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 24
Seilingsdybde (m) 6,5
Bredde, kjørebane (m) 10
Akseltrykk (tonn) 13
Pirbrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 2009 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 14
Bredde, kjørebane (m) 14
De oppgitte seilingshøyder og seilingsdybder refererer til lavvann iht. Trondheim Havns kotelinjer på 0,74 m over kartnull (LAT). Den til enhver tid gjeldende seilingshøyde i fht. lavvann er angitt i seilingsleden ved hver bru.

Bestille bruåpning

Fant du det du lette etter?