Bruåpning

På denne siden finner du informasjon om bruer og åpningstider i Trondheim. Tjenesten er levert på vegne av ulike driftsoperatører. Alle spørsmål om drift og avvik fra oppsatte åpningstider bes derfor rettet til den enkelte driftsoperatør.

Driftansvar av bruer

Trondheim Havn har ikke driftsansvar for bruene i kanalen. Under finner du kontaktinfo til de ulike aktørene med driftansvar for sine respektive bruer:

  • Spørsmål om Nidelv bru og Skansen jernbanebru rettes til Bane Nor på tlf: 916 72 766 eller e-post: skansen.nidelv.bru@banenor.no
  • Spørsmål om Verftsbrua (Blomsterbrua) rettes til Trondheim Bydrift på tlf: 72 54 63 50.
  • Spørsmål om Pirbrua, Svingbrua, Brattørbrua og Jernbanebrua rettes til Statens vegvesen på tlf: 175 (Merk: Hold linjen for å komme gjennom til kundebehandler).

Skansen bru

Skansen bru åpnes for båttrafikk ved behov på følgende tidspunkt angitt under. Varsling gjøres senest 15 minutter før ønsket åpningstidspunkt til Bane Nor per TLF: 916 72 766

Mulige åpningstidspunkt

kl. 06:40-07:00

kl. 11:20-11:40

kl. 18:15-18:35

kl. 19:20-19:40

kl. 21:20-21:40

kl. 23:50-00:10

VHF 74

Bestille bruåpning

NB! Tidspunkt for bruåpning er fastsatt til kl.01:00. Avbestilling må skje minimum 9 timer før planlagte bruåpning.

Seilingsforhold

Bruene i Nidelva og Kanalen

Stavne bru | Gangbru | Byggeår: 1956 Seilingshøyde (m) 8,4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Ceciliebrua | Vei- og gangbru | Byggeår: 2006 Seilingshøyde(m) 10
Seilingsbredde (m) 26
Bredde, kjørebane (m) 9,7
Akseltrykk (tonn) 10
Nidareid bru | Gangbru | Byggeår: 1964 Seilingshøyde (m) 4,8
Seilingsbredde (m) 21
Seilingsdybde (m) 4
Bredde (m) 4
Akseltrykk (tonn) 6
Gangbru v/ Gamle Trondheim Stadion (Nidarø) | Byggeår: 1995 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 10
Seilingsdybde (m) 4,2
Bredde (m) 3,4
Akseltrykk (tonn) 6
Elgseter bru | Veibru | Byggeår: 1951 Seilingshøyde (m) 14,3
Seilingsbredde (m) 22,5
Bredde, kjørebane (m) 16,3
Akseltrykk (tonn) 10
Gamle bybro | Gangbru | Byggeår: 1861 Seilingshøyde (m) 7,6
Seilingsbredde (m) 8,5
Seilingsdybde (m) 5
Bredde, kjørebane (m) 5,5
Akseltrykk (tonn) 1
Bakke bru | Veibru | Byggeår: 1931 Seilingshøyde (m) 6,1
Seilingsbredde (m) 16,8
Seilingsdybde (m) 5,5
Bredde, kjørebane (m) 10,5
Akseltrykk (tonn) 10
Verftsbrua (blomsterbrua) | Gang- / sykkelbru | Byggeår: 2003 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 12,5
Bredde, kjørebane (m) 4,5
Brattørbrua | Veibru (hevbar)| Byggeår: 1939 Seilingshøyde (m) 4,5
Seilingsbredde (m) 11,5
Seilingsdybde (m) 4,0
Bredde, kjørebane (m) 9,0
Akseltrykk (tonn) 10
Jernbanebrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1950 Seilingshøyde (m) 4,6
Seilingsbredde (m) 13,5
Seilingsdybde (m) 4,7
Bredde, kjørebane (m) 12
Akseltrykk (tonn) 10
Ravnklo bru | Veibru | Byggeår: 1882 Seilingshøyde (m) 4,9
Seilingsbredde (m) 18
Seilingsdybde (m) 7
Bredde, kjørebane (m) 5
Akseltrykk (tonn) 10
Skansen bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1919 Seilingshøyde (m) 4
Seilingsbredde (m) 22
Seilingsdybde (m) 2,8
Akseltrykk (tonn) 16
Nidelv bru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1973 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 24
Seilingsdybde (m) 6,5
Bredde, kjørebane (m) 10
Akseltrykk (tonn) 13
Pirbrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 2009 Seilingshøyde (m) 6
Seilingsbredde (m) 14
Bredde, kjørebane (m) 14
De oppgitte seilingshøyder og seilingsdybder refererer til lavvann iht. Trondheim Havns kotelinjer på 0,74 m over kartnull (LAT). Den til enhver tid gjeldende seilingshøyde i fht. lavvann er angitt i seilingsleden ved hver bru.

Fant du det du lette etter?