Havn:

Steinkjer

Havn med gods fra industri og landbruk

Steinkjer havn er tilknyttet både E6 og jernbane med sørgående Trønderbanen og nordgående Nordlandsbanen. Store industriaktører har sin produksjon nær havna og bulklast og stykkgods til landbruk og treindustri utgjør godsvolumene over kai.
Steinkjer
Mandag - fredag07:30 - 15:00
Havnevakt Tlf: 74 07 54 00
Vær
17°C
2.7m/s
V
Tidevann

Filtrering

  • Småbåthavn

Anløpsinformasjon

  • Kaier
  • Anløp
  • Anløpsmelding

Kaier i Steinkjer havn

Kai-ID Kainavn/sted Lengde Dybde ISPS Vann Kran
01 Sørsikaia 330,0 7,0 NOSTE-0001
02 Bogakaia 65,0 6,0 NOSTE-0003
03 Tankkaia 15,0 7,0 NOSTE-0003

Anløpstabell

Nr Navn Ankomst Avgang Kai Lengde Bruttotonn
Se alle anløp
Lukk alle

Anløpsmelding

Forespørsel om tildeling av kaiplass

Forespørsel om kaiplass rettes direkte til Trondheim Havn Verdal på tlf: 74 07 54 00

Fartøy på 300 bruttotonn eller mer

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal i tillegg avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. Dette inkluderer fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer

For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se havneregulativ for 2019. 

 

Anløp skal meldes inn senest 24 timer før ETA.

Feirer 100 år med nytt skip

Det er både rom for nostalgi og nytenking når Egil Ulvan Rederi setter sitt nye stykkgodsskip "Oddrun With" i fart neste år. Rederiets største enkeltstående investering så langt…

Svingbrua ute av drift

Statens vegvesen melder fredag ettermiddag at svingbrua på Skansen er ute av drift. Brua er nå satt i åpen posisjon, og Skansen-løpet er åpent for inn- og utfart for skipstrafikk.…

Se alle