Feirer 100 år med nytt skip

Det er både rom for nostalgi og nytenking når Egil Ulvan Rederi setter sitt nye stykkgodsskip "Oddrun With" i fart neste år. Rederiets største enkeltstående investering så langt representerer det ypperste av grønn teknologi som kommer til å trafikkere kysten de kommende år.

Allerede i 1919 sjøsatte Edvard Ulvan den første fiskekutteren. Med fiske og kysttransport som hovedaktivitet, bygget sønnene Mikal og Edvin opp virksomheten med flere båter. I 2019 – hundre år senere – huser rederiet en flåte på åtte skip, og betjener et bredt rutenett med over 30 anløp i inn- og utland. 

Oddrun er siste skip i Ulvan-flåten, og er oppkalt etter Egil Ulvans avdøde kone som hadde en helt sentral plass i oppbyggingen av familierederiet. 

Ny, grønn teknologi 

Det er Førde-firmaet Multi Maritime som står bak det fleksible skipet som skal frakte både containere, stykkgods og kjølevarer. I tillegg vil det installeres et eget lossesystem for levering av fiskefor til oppdrettsanlegg langs kysten. Lossesystemet for fiskefor sammen med dynamisk posisjonering av fartøyet (DP system) vil sikre effektiv og berøringsfri lossing direkte til fórflåtene på oppdrettsanlegg. 

Multi Maritime og Egil Ulvan Rederi har samarbeidet om skipsdesign siden 1990-tallet. I utviklingsarbeidet har det vært avgjørende å finne de mest miljøvennlige løsningene og samtidig opprettholde sikker operasjon og enkelt
vedlikehold av fartøyet.

En av de virkelig teknologiske nyvinningene tatt i bruk i dette fartøyet, er utnytting av kulde i LNG-systemet til nedkjøling av fryserommene. Tradisjonelt står kjølemaskineri for et betydelig energiforbruk i denne type fartøy. LNG blir holdt flytende i lagertanken ved at den er nedkjølt til 150-1600C og dette kuldereservoaret blir utnyttet i lasterommenes kjølesystem når LNG blir fordampet for å kunne brukes i fremdriftsmotoren. 

Det nye skipet vil hovedsakelig operere på flytende naturgass (LNG), noe som reduserer utslipp av klimagasser betydelig. I tillegg vil skipet ha en batteripakke som gjør det mulig for optimal drift av maskineri og kraftreserver når etter behov. 

Batteripakken skal også kunne lades fra landstrøm og vil ha tilstrekkelig kapasitet til å operere fartøyet helelektrisk i en gitt tidsperiode, eksempelvis ved manøvrering til kai eller ved kailigge. Dette vil også redusere støy betraktelig. 

Av andre energireduserende tiltak om bord kan nevnes vannbåren oppvarming av innredning med varmegjenvinning fra motorer og kjølesystem, energioptimalisering av ventilasjonssystem og bruk av laveffekt LED armatur til belysning.

Skipet er beregnet ferdigstilt fjerdekvartal 2020.