Arealer til leie

Vi tilbyr næringsarealer for kontor, lager og annen næringsvirksomhet ved flere av våre havner.

Langtidsleie

Vi tilbyr følgende tjenester ved langtidsleie:

– Periodisk tilsyn med eiendommen
– Kontroll og drift av felles tekniske anlegg
– Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer
– Brøyting og snørydding av havnas infrastruktur og fellesareal
– Tilsyn av grøntanlegg

I tillegg til vaktmestertjenester, administrerer Trondheim Havn strømforsyning og service på tekniske anlegg og bygg.

Korttidsleie

Korttidsleie kan tilbys for arealer på inntil 500 m2 og opptil 4 uker.

Følgende vilkår gjelder ved korttidsleie:

  1. Avtale skal inngås før gods eller utstyr utplasseres. Gods og utstyr skal oppstilles innenfor avtalt areal.
  2. Vareeieren eller operatør skal rydde og rengjøre området etter bruk. Manglende rydding/rengjøring kan bli utført av Trondheim Havn som vil belaste vareeier/operatør for kostnadene.
  3. Korttidsleie gjelder normalt for arealer inntil 500 m2 og inntil 4 uker. Utover det, eller om Trondheim Havn krever det, skal det inngås ordinære leiekontrakter.
  4. For bruk av areal uten avtale, eller ut over avtalt mengde kan Trondheim Havn ilegge arealvederlag per døgn.

Kontaktskjema

Fant du det du lette etter?