Utleie av areal

På utkikk etter kainære arealer til kontor, lager, produksjon eller annen næringsaktivitet? I tillegg til utleie i eksisterende bygg, er vi alltid åpne for å se på nye muligheter i havneområdene. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Arealer til leie

Lyse, åpne lokaler til leie i det ikoniske, vernede bygget Havnelager B. Havnelageret ble oppført av arkitekt Bjarne Borgersen midt på 1950-tallet, og var i sin tid et av de mest moderne havneanleggene i Nord-Europa. I dag huser havnelageret en rekke kreative næringer, i tillegg til lager og annen næringsaktivitet.

Type lokale:

Kontor / lager

Areal:

200 m2 kontorlokale | 170 m2 lagerlokale

Fasiliteter:

Vareheis, aircondition

 

Forretningsbygg ved kai
Havnelageret var i sin tid et av de mest moderne havneanleggene i Nord-Europa, og er i dag et vernet bygg.

Ventesone ved cruisekaia

Det er mulig å leie areal på ventesonen rett utenfor ISPS-området til cruisekaia. Vi tildeler plass med kort varighet – maks 1 år om gangen med mulighet om å forlenge. Det er ønskelig med aktivitet som øker verdiskapning fra besøkende og øker kvaliteten av området for lokalbefolkningen.

Det er avsatt fire områder som kan leies ut.

Ventesone ved cruisekaia
Ventesone ved cruisekaia

 

Utleie av areal på ventesonen:

Areal på 16m2 (8x2m):  utleid i 2023

Areal på 6m2 (3x2m): utleid i 2023

Areal på 5m2 (2,5x2m): ledig

Areal på 20m2 (9,2×6,8×13,6m): ledig

 

Ved interesse tas kontakt med oss via skjema lengre ned.

 

Langtidsleie

Vi tilbyr følgende tjenester ved langtidsleie:

– Periodisk tilsyn med eiendommen
– Kontroll og drift av felles tekniske anlegg
– Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer
– Brøyting og snørydding av havnas infrastruktur og fellesareal
– Tilsyn av grøntanlegg

I tillegg til vaktmestertjenester, administrerer Trondheim Havn strømforsyning og service på tekniske anlegg og bygg.

Korttidsleie

Korttidsleie kan tilbys for arealer på inntil 500 m2 og opptil 4 uker.

Følgende vilkår gjelder ved korttidsleie:

  1. Avtale skal inngås før gods eller utstyr utplasseres. Gods og utstyr skal oppstilles innenfor avtalt areal.
  2. Vareeieren eller operatør skal rydde og rengjøre området etter bruk. Manglende rydding/rengjøring kan bli utført av Trondheim Havn som vil belaste vareeier/operatør for kostnadene.
  3. Korttidsleie gjelder normalt for arealer inntil 500 m2 og inntil 4 uker. Utover det, eller om Trondheim Havn krever det, skal det inngås ordinære leiekontrakter.
  4. For bruk av areal uten avtale, eller ut over avtalt mengde kan Trondheim Havn ilegge arealvederlag per døgn.

Gjeldende vilkår

Her finner dere gjeldene vilkår for leietakere:

Leietakermappe – revidert april 2022

Egenkontrollskjema – brann

Forurensningsforskriften

Forskrift om brannforebygging

Priser og forretningsvilkår finnes her.

Kontaktskjema

Fant du det du lette etter?