Havn:

Verdal

Verdal havn er Trøndelags største industrihavn og viktig utskipingskai for kalkutvinning i Tromsdalen. Havnen er nært tilknyttet store industri- og næringsarealer samt riksveinett og jernbane. Nedenfor finner du en oversikt over tilgjengelige tjenester, ISPS-terminaler og kaier på Verdal havn.
Verdal
Mandag - fredag07:30 - 15:00
Havnevakt Tlf: 74 07 54 00
Vær
24°C
3.4m/s
N
Tidevann

Tjenester i Verdal havn

Skipsanløp

Areal til leie

Havnetjenester

Søknader

Filtrering

  • Småbåthavn

Anløpsinformasjon

  • Kaier
  • Anløp
  • Anløpsmelding

Kaier i Verdal havn

Kai-ID Kainavn/sted Lengde Dybde ISPS Vann Kran
01 Kalkkaia 110,0 9,0 NOVER-0001 Nei Nei
02 Hovedkaia 230,0 8,0 NOVER-0001 Nei Nei
03 Ro-ro 25,0 8,0 NOVER-0001 Nei Nei
04 Utrustningskaia 70,0 7,0 NOVER-0003 Nei Nei

Anløpstabell

Nr Navn Ankomst Avgang Kai Lengde Bruttotonn
Forrige havn Neste havn Reder Maks passasjerer
Se alle anløp

Anløpsmelding

Forespørsel om tildeling av kaiplass

Forespørsel om kaiplass rettes direkte til avdeling Verdal, Trondheim Havn:

 

Fartøy på 300 bruttotonn eller mer

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal i tillegg avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. Dette inkluderer fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer.

For nærmere informasjon om farvannsavgift, kai- og varevederlag, se avtalevilkår og prisliste.

Se også spesielle betingelser for bruk av havnen på Verdal.

Fant du det du lette etter?