Havn:

Verdal

Trøndelags største industrihavn

Havna i Verdal tilrettelegger og utvikler havneanlegget primært for industriforetak med behov for bulkbasert sjøtransport. Hvert år går over 1 million tonn gods over kai i Verdal, og 90 prosent av volumet er bulklaster relatert til industri på havna. Det er særlig de store forekomstene av kalkstein i Tromsdalen som utgjør de store bulklastene over kai, i tillegg til landbruksprodukter.
Verdal
Mandag - fredag07:30 - 15:00
Havnevakt Tlf: 74 07 54 00
Vær
15°C
1.7m/s
ØNØ
Tidevann

Filtrering

  • Småbåthavn

Anløpsinformasjon

  • Kaier
  • Anløp
  • Anløpsmelding

Kaier i Verdal havn

Kai-ID Kainavn/sted Lengde Dybde ISPS Vann Kran
01 Kalkkaia 110,0 9,0 NOVER-0001
02 Hovedkaia 230,0 8,0 NOVER-0001
03 Ro-ro 25,0 8,0 NOVER-0001
04 Utrustningskaia 70,0 7,0 NOVER-0003

Anløpstabell

Nr Navn Ankomst Avgang Kai Lengde Bruttotonn
Se alle anløp
Lukk alle

Anløpsmelding

Forespørsel om tildeling av kaiplass

Forespørsel om kaiplass rettes direkte til Trondheim Havn Verdal på tlf: 74 07 54 00

 

Fartøy på 300 bruttotonn eller mer

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal i tillegg avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. Dette inkluderer fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer.

 

For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se havneregulativ for 2019. 

Se også egne betingelser for anløp til Verdal. 

Fant du det du lette etter?