Parkering

Vi tilbyr parkeringsplasser i havneområdene i Trondheim for både kort- og langtidsleie. Du kan enkelt søke og administrere dine parkeringsavtaler i parkeringsportalen Parka.

Trykk her for å komme til parkeringsportalen Parka

 

Dette finner du i Parka

Med Parka kan du administrere din parkeringsavtale, som privat eller bedrift, søke ny plass og oppdatere betalingsinformasjon digitalt. I portalen finner du oversikt over:

 • Dine kundeopplysninger
 • Dine søknader
 • Dine avtaler
 • Dine fakturaer
 • Registrere brukere (bedriftskunder)

Slik registrerer du ditt kundeforhold

 1. Gå til parkeringsportalen Parka.
 2. Registrer ditt kundeforhold ved å trykke på «Registrer ny bruker». Husk og huk av for «Aksepter personvernerklæring» før registrering.
 3. Følg instruksjon i SMS-bekreftelse og e-postbekreftelse.
 4. Motta bekreftelse om ditt kundeforhold.
 5. Søk parkeringsplass under fanen «Tjenester».
 6. Velg område for parkering.
 7. Søk parkeringsplass, kun et registreringsnummer pr. plass. (Dette kan du selv endre under «Avtaler» når du har fått godkjent din søknad)
 8. Du vil motta bekreftelse når din søknad er behandlet.
 9. Avtalen vil tre i kraft når første forskuddsvise fakturering er fullført.

Fakturering og pris

 1. Privatkunder faktureres forskuddsvis/månedlig. Kortinformasjon og tilstrekkelig trekkbeløp er påkrevd.
 2. Firmakunder faktureres kvartalsvis. Kontaktperson må oppgis.
 3. Priser finnes i gjeldene prislisten.

Betingelser for parkeringsavtale

 • Parkeringsavtalen gjelder kun for leietaker og kan ikke fremleies. Tillatelse tildeles av Trondheim Havn.
 • Parkeringsavtalen gjelder for ett kjøretøy.
 • Parkeringsavtalen er en elektronisk tillatelse knyttet opp mot kjøretøyets registreringsnummer.
 • Leietaker er ansvarlig for å endre registreringsnummer ved skifte av bil og øvrige kundeopplysninger i kundeportalen.
 • Leiepris er i henhold til gjeldende prisliste.
 • Leien må betales forskuddsvis.
 • Firmakunder betaler kvartalsvis via faktura.
 • Privatkunder betaler med debet/kredittkort i kundeportalen.
 • Dersom leien ikke betales vil kravet bli purret og eventuelt sendt til inkasso.
 • Ved å klikke på «Avslutt betalingsavtale» i portalen, vil kun tilknyttet betalingskort for parkeringsavtalen bli fjernet. For å si opp avtalen, må en skriftlig oppsigelse sendes til parkering@trondheimhavn.no. Oppsigelsestiden er 1 mnd.
 • Dersom leietaker legger inn sluttdato ved inngåelse av avtale, er ikke skriftlig oppsigelse nødvendig. Avtalen avsluttes da automatisk ved sluttdato på søknad uten varsel til leietaker.
 • Parkering skal skje i henhold til skilting, merking og regelverk for øvrig.
 • Leietaker har en normal undersøkelsesplikt. Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt må leietaker rette seg etter de nye bestemmelsene.
 • Utleier og leietaker plikter å informere om forhold som kan få konsekvenser for leieforholdet.
 • Trondheim Havn er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller effekter som ligger i bilen.
 • Dersom parkeringstillatelsen er i strid med regler gitt av Trondheim Havn eller Trondheim Parkering, kan den gjøres ugyldig ved melding til leietaker. Betalt avgift refunderes ikke.
 • Leietaker bekrefter at opplysningene som er gitt er riktige og at han/hun kjenner reglene for bruk av parkeringsområdet.

Spørsmål og svar

Jeg har allerede en parkeringsavtale hos Trondheim Havn. Hvorfor må jeg registrere kundeforholdet selv?

Du velger selv hvilke personopplysninger du deler med oss, og vil i portalen ha full kontroll over administreringen av dine avtaleforhold hos oss. Derfor er det også nødvendig at du selv fyller inn din informasjon og legger inn dine betalingopplysninger her.

Hvordan ivaretas mine personopplysninger?

Trondheim Parkering AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten, og vil kun deles med Trondheim Havn som er avtalepart i løsningen og i ditt parkeringsforhold. Se nærmere informasjon om personvern her.

Kan jeg endre registreringsnummer på parkeringsplass?

Ja du logger deg inn i portalen og velger AVTALER. Bak registreringsnummeret ligger en blå ENDREKNAPP.  Trykk på denne, så kan du skrive inn registreringsnummeret du vil endre til. Dette kan du gjøre så ofte du vil, det er den bilen som er registrert i «Parka» det vil bli utført kontroll mot. Endringen blir registrert umiddelbart.

Jeg har registrert kundeforhold, men kommer ikke inn i portalen. Hva skal jeg gjøre?

Har du mistet brukernavn eller passord kan dette søkes her. 

Vi er flere som benytter samme parkeringsplass. Må man registrere den enkelte bil sitt registreringsnummer på nytt hver gang man parkerer?

Ja. Hver parkeringsplass kan kun knyttes opp mot et registreringsnummer om gangen, og det er dette registreringsnummeret det blir foretatt kontroll mot. Som kunde kan du/dere selv gå inn og endre gjeldende registreringsnummer for parkeringsplassen så ofte du/dere ønsker. Antall registreringsnummer kan ikke overstige antall parkeringsplasser i leieavtalen.

Kan hver enkelt som bruker parkeringsplassene endre registreringsnummer i Parka? 

Du velger selv hvor mange som skal ha tilgang til parkeringsportalen, men hver kundeavtale har kun anledning til et brukernavn og passord. Avtal med din parkeringsadministrator hvordan dere ønsker å løse dette på din arbeidsplass.

 

Fant du det du lette etter?