Parkering

Vi tilbyr parkeringsplasser i havneområdene i Trondheim for både kort- og langtidsleie.

Vilkår for leie av parkeringsplass

Leieforhold

Trondheim Havn leier ut parkeringsplasser til firma og privatpersoner. På faktura fremgår leietaker, parkeringsplassnummer, løpenummer, betalingsperiode og leienummer. Faktura gjelder som kontrakt mellom Trondheim Havn og leietaker. Leietaker kan ikke fremleie til andre.

Betaling/oppsigelse

Leieforholdet sies opp skriftlig med en gjensidig oppsigelsesfrist på 30 dager. Ved manglende betaling på forfallsdagen, eller om vilkårene ikke overholdes, kan Trondheim Havn avslutte leieforholdet straks. Trondheim Havn har rett til å justere leien. Manglende betaling vil gå til inkasso. Etter forfall vil morarenter beregnes.

Bruk av parkeringsplassene

Plassene kan kun benyttes til parkering av person- og varebiler. Parkering av større motorkjøretøy, tilhengere osv. i regulert sone, avtales med Trondheim Havn direkte. Tilhenger påmontert personbiler er ikke lovlig under parkering. Alternativt parkeres på spesielt skiltede parkeringsplasser for betalingsautomat eller mot kjøp av parkeringsbevis. Leide plasser kan benyttes til kundeparkering. Slike plasser merkes særskilt etter avtale med Trondheim Havn.

Ansvarsforhold

Trondheim Havn har ingen ansvar for skader på kjøretøy, utstyr eller personer. Firma som ønsker flere kort enn plasser, er ansvarlig for at ansatte ikke parkerer på andre enn firmaets egne leide plasser. Ansvarlige i firma må påse at ansatte er informert om parkeringsvilkårene. Er det feilparkert, kan leietaker få bilen tauet vekk på den feilparkerte bils bekostning, ved å kontakte bilbergingsfirma og vise gyldig parkeringsbevis.

Midlertidig sperring

Trondheim Havn kan sperre parkeringsplassene uten varsel når snørydding, reparasjonsarbeid, trafikkregulering eller andre forhold tilsier dette. Ved sperring av parkeringsplasser over tid vil varsel bli gitt og leie refundert i påfølgende termin.

Kontroll/parkeringstillatelse

Trondheim Parkering utfører kontroll på parkeringsplasser som er merket «P – med spesiell tillatelse», med unntak ved underskilt «P – kundeparkering» og «P – Trondheim Havn». Kjøretøyene må ha gyldig P-kort (leieavtale og forskuddsbetalt leie) festet innenfor frontruten, slik at det er lett synlig ved kontroll. Etter avtale kan det utstedes inntil to parkeringstillatelser til hvert løpenummer. Utover dette kan parkeringstillatelser kjøpes etter egen avtale. Se også vilkår for bruk av parkeringstillatelser. Vilkårene er trykket på kortets bakside.