Havn:

Stjørdal

Lokal industrihavn med gode forbindelser

Stjørdal har siden 1960-årene vokst frem til et betydelig industri- og servicesentrum i regionen med kjøpesentre, maskinindustri, produksjon av mineralske produkter, plastvareindustri og næringsmiddelindustri. Havna på Stjørdal har god nærhet til E6, jernbane og fly, og er en sentral havn for industrien i Stjørdalsregionen. Havneområdet har gode terminal- og lagerløsninger nær kai.
Stjørdal
Mandag - fredag06:00 - 22:00
Helg/helligdager06:00 - 15:15
Havnevakt Tlf: 911 12 600
Vær
3°C
13.4m/s
VNV
Tidevann

Filtrering

  • Småbåthavn

Anløpsinformasjon

  • Kaier
  • Anløp
  • Anløpsmelding

Kaier i Stjørdal havn

Kai-ID Kainavn/sted Lengde Dybde ISPS Vann Kran
01 Terminalkaia 48,0 7,0 NOSTJ-0001
02 Spuntkaia 72,0 5,0
03 Trekaia 65,0 5,0

Anløpstabell

Nr Navn Ankomst Avgang Kai Lengde Bruttotonn
Se alle anløp
Lukk alle

Anløpsmelding

Hvem skal melde inn anløp? 

Fartøy over 300 bruttotonn

Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. Dette inkluderer fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer.

Fartøy under 300 bruttotonn

Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Trondheim Havns skjema.

Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter som største lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser tilbys av lokale båtforeninger.  Se havnedatabasen for oversikt.  

For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se havneregulativ for 2019. 

 

Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.

Informasjon om fartøy

Merknader

Feirer 100 år med nytt skip

Det er både rom for nostalgi og nytenking når Egil Ulvan Rederi setter sitt nye stykkgodsskip "Oddrun With" i fart neste år. Rederiets største enkeltstående investering så langt…

Inviterer til kunnskapsdugnad

Arbeidet med ny nasjonal transportplan er i gang. Nå inviterer fylkeskommunen næringsliv, kunnskapsmiljø og etater til kunnskapsdugnad innenfor samferdsel i Trøndelag. Målet er…

Se alle