Arrangementer i havneområdene

Arrangementer og publikumsaktiviteter skal alltid koordineres og vurderes sikkerhetsmessig opp mot ulike risikoforhold i havneområdene. Det må derfor søkes tillatelse til å avvikle arrangement og aktiviteter der publikum inviteres.

Administrasjonsgebyr

I forbindelse med behandling av andre søknader enn de knyttet til havne- og farvannslovens §27, første ledd, så kan Trondheim Havn ta gebyr for dekning av kostnader knyttet til behandling av disse.

Fant du det du lette etter?