Gravesøknad for arbeid i havneområdene

Hvis du skal bygge, grave eller gjøre annet arbeid i grunnen i havneområdene må dette søker til Trondheim Havn IKS. Dette gjelder gravearbeider innenfor følgende kommuner: Orkland, Skaun, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Indre Fosen og Frøya

Gravesøknad

1. Ansvarlig søker

Hovedentreprenør / ansvarlig søker
Gjelder gravingen arbeider med utstrekning over 40 m/kryssing av vei/kryssing og nærføringstillatelse

2. Byggherre

Privat byggherre / tiltakshaver

3. Berørte adresser

Nærmere beskrivelse av arbeidssted (vegnavn / nr. / HP/Km) referanse til stedligpunkt, stedsnavn)

4. Arbeidet gjelder

Nr | Punktbeskrivelse | Lengde (m) | Bredde (m) | Areal (m2)

Fant du det du lette etter?