Registrer støy

Opplever du støy fra virksomhet på havna? Da vil vi høre fra deg!

Hva er Trondheim Havns ansvar?

Som offentlig havn, er Trondheim Havn pålagt å motta skip og tilrettelegge for godshåndtering i hht. mottaksplikten som beskrevet i Havne- og farvannsloven. Samtidig skal vi å være en god og ansvarlig nabo. Det betyr at aktivitet i våre havner til enhver tid skal være forenelig med gjeldende lover og forskrifter om støy.

Med innspill fra naboer og i dialog med de ulike bedriftene som opererer på havna, kan vi sammen finne en løsning som sikrer et godt naboskap.

Hva skjer når man registrerer støy?

Når du registrerer støy i skjemaet på denne siden, vil det automatisk videresendes til vår HMS-ansvarlige for nærmere oppfølging. Det er viktig at du gir en detaljert beskrivelse av den opplevde støyen, slik at vi raskt kan finne støykilde og sette inn tiltak.

Eksempler på tiltak knyttet til støy kan være:

  • Støymåling ved uklare eller sammensatte støykilder
  • Skjerming / barrierer som begrenser støy
  • Endring av rutiner
  • Utskifting av teknologi

Registrer støy

Fant du det du lette etter?