Registrer støy

Opplever du støy fra virksomhet på havna? Registrer den opplevde støyen her, så følger vi opp.

Havnas rolle og ansvar

Trondheim Havn ønsker å være en god nabo, og arbeider aktivt med å redusere støy fra vår aktivitet. Vår aktivitet skal til enhver tid være forenelig med gjeldende lover og forskrifter om støy. Med innspill fra naboer og dialog med de ulike aktørene som opererer på havna, kan vi sammen finne en løsning som sikrer et godt naboskap.

Trondheim Havn IKS er en offentlig havn som er åpen alle dager i året. Som offentlig havn, har vi mottaksplikt etter havne- og farvannsloven. Det betyr at vi i utgangspunktet ikke kan avvise noen skip som anløper våre havner. Vi skal tilrettelegge for skipsfarten og industriens behov for godshåndtering 24/7, og samtidig hensynta omgivelsene vi opererer i.

Hva skjer når man registrerer støy i skjemaet?

Når du registrerer støy i skjemaet på denne siden, vil det automatisk videresendes til vår HMS-ansvarlige for nærmere håndtering. Det er viktig at du gir en detaljert beskrivelse av den opplevde støyen, slik at vi raskt kan finne riktig kilde. Eksempler på tiltak knyttet til støy kan være:

  • Støymåling ved uklare eller sammensatte støykilder
  • Skjerming / barrierer som begrenser støy
  • Endring av rutiner
  • Utskifting av teknologi

Registrer støy

Fant du det du lette etter?