Tilgang til ISPS-område

Har du behov for adgang innenfor et ISPS-sikret område på havna? Her kan du søke tilgang.

Adgang til ISPS-terminal

All trafikk og adgang til ISPS-terminaler i norske havner blir regulert og kontrollert iht. Forskrift om sikring av havner. 

For å ivareta sikkerheten er Trondheim Havn restriktive med adgangstillatelser, og gjennomført ISPS-kurs  er påkrevd. Kursbevis vedlegges søknad om tilgang. Se skjema nederst på denne siden.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med havnevakt på tlf: 911 12 600

Søknad om tilgang til ISPS-terminal

Navn på søker 1

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 2

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 3

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 4

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Fant du det du lette etter?