Tilgang til ISPS-område

Har du behov for adgang innenfor et ISPS-sikret område på havna? Her kan du søke tilgang.

Adgang til ISPS-terminal

All trafikk og adgang til ISPS-terminaler i norske havner blir regulert og kontrollert iht. Forskrift om sikring av havner.  Det betyr at enkelte havneområder og terminaler vil være avgrenset, inngjerdet og kontrollert.

Alle som ønsker tilgang må vise godkjent adgangskort og ha gjennomført kurs i ISPS-koden for å komme inn på en ISPS-terminal. For å ivareta sikkerheten er Trondheim Havn restriktive med adgangstillatelser, og gjennomført ISPS-kurs er påkrevd (se avsnitt om nettbasert kurs). Kursbevis vedlegges søknad om tilgang. Se skjema nederst på denne siden.

Hva er ISPS-sikring?

ISPS-koden (The International Ship and Port Facilities Security Code) ble vedtatt av FN’s sjøfartsorganisasjon IMO og skal beskytte fartøy, besetning og passasjerer i internasjonal fart. Hovedformålet er å regulere og kontrollere sikkerheten til mannskap, skip, havner og last på reise i internasjonalt farvann.

Nettbasert kurs

Grieg Connect tilbyr nettbaserte kurs i ISPS-koden. Her får du grunnleggende innføring i havne- og terminalsikring. Kurset kvalifiserer til adgang i ISPS-havner i hele Norge.

Se nærmere om nettbasert kurs hos Grieg Connect.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med havnevakt på tlf: 911 12 600

Søknad om tilgang til ISPS-terminal

Navn på søker 1

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 2

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 3

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 4

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Fant du det du lette etter?