Tilgang til ISPS-område

Har du behov for adgang innenfor et sikret område på havna? Da må du søke et eget adgangsbevis etter å ha gjennomført grunnleggende kurs i havnesikring.

Restriksjoner for adgang

All trafikk og adgang til ISPS-havneanleggene blir regulert og kontrollert. Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på havneanlegget eller om bord på skipet iht. Forskrift om sikring av havner

For å ivareta sikkerheten rundt et anløp, må vi derfor være restriktive med adgangstillatelser.  Tilgang til adgangsbegrensede områder kan søkes her. For å få adgang må du gjennomføre nettbasert kurs i havne og terminalsikring ISPS-kurs

Kursbevis lastes opp med søknad til adgangsbegrenset område, her oppgis oppgis hvilken havner/ havneområder det ønskes tilgang til.

 

Ved spørsmål kontakt havnevakt på tlf: 911 26 600

Bestillingsskjema

Navn på søker 1

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 2

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 3

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Navn på søker 4

Drop your file here or click here to upload
Godkjent kursbevis fra gjennomført ISPS-kurs må vedlegges.

Fant du det du lette etter?