Cruise

Her finner du oversikt over hvordan Trondheim Havn tilrettelegger for sjøturisme og arbeider for en grønnere cruisefart i Trøndelag.

Les mer om cruisesesongen 2022

Kaier

Trondheim Havn har flere ISPS- godkjente kaifasiliteter som er tilrettelagt for mottak av cruisefartøy:

KaiLengdeDybdeFasiliteter
Kai 68 | Brattøra turistskipskai96 m13 m
Kai 30 | Ila pir280 m8 m
Kai 2 | Pir 1*
140 m
8 mLandstrøm:
2,5MW, 50Hz, 660/690V, 4 Cavotec plugs à 350A

* kun tilgjengelig i tidsrom der kystruten ikke benytter kai.

Tjenester

Trondheim Havn tilbyr tjenester som vannpåfylling, hjelp ved søppelhåndtering, leie av utstyr som yokohama-fendere m.m.

Se vår prisliste for cruise med tilhørende vilkår.

Snuhavn

Trondheim har vært snuhavn siden 2012. Clarion Hotell & Congress eller Pirsenteret benyttes som terminalbygg ved behov. Turistskipskaia har også et bakareal som kan benyttes til bagasjehåndtering.

Cruisebesøk og utflukter i regionen

Trøndelag har en variert og spennende natur som strekker seg fra den ville kysten til høye fjell i innlandet. Trondheim Havn tilrettelegger også for cruisebesøk ved destinasjonene Namsos og Frøya.

Se oppdatert informasjon om Trondheim som cruisedestinasjon på Zielia. Se også utfluktmanualen for cruise i Trondheim.

Cruise og korona

Cruiseaktiviteten gjenopptas på en ansvarlig måte rundt om i verden.

Alle land i Europa har gjenåpnet for cruiseturisme etter stans av driften på grunn av COVID-19, og ytterligere markeder i verden er satt til å gjenåpne i løpet av de kommende månedene.

Det er pt ingen særskilte regler gjeldende for cruise langs Norskekysten, eller til destinasjoner i Norge. Det er nasjonale og lokale myndigheter som legger de fortløpende føringene for anløp. Se hvilke regler som gjelder i Covid-19 forskriftens kap. 3 og mottaksplanen for cruise utarbeidet av TH i lag med kommuneoverlegen i Trondheim Kommune.

Rederiene anser 2022 som et overgangsår, der man pga pandemien til enhver tid må forholde seg til nasjonale- og lokale retningslinjer.

I utgangspunktet ønsker man å gjennomføre de seilingsplanen som foreligger, men dette avhenger av coronasituasjonen og reiserestriksjoner i landene de kommer fra, og destinasjonene de seiler til.

Cruisenæringen har strenge helse- og sikkerhetstiltak

Cruiseindustriens COVID-19-protokoller inkluderer testing, vaksinering, screening, sanitær, forbedret ventilasjon, maskebruk, fysisk distansering og andre velprøvde folkehelsetiltak som legger til rette for en ansvarlig operativ drift.

Cruisrederier seiler i dag med noen av de høyeste nivåene av COVID-19-bekjempelse i noen bransje.

Cruiseindustriens protokoller er unike i sin tilnærming til effektivt å overvåke, oppdage og svare på potensielle tilfeller av COVID-19. De relativt sjeldne tilfellene av COVID-19 som har oppstått siden operasjonene ble gjenopptatt, har blitt løst raskt basert på grundige interne smittevernsprotokoller om bord.

Protokollene er på titalls sider, men for å kort si noe om dette:

  • Alle reisende må ha grønt koronapass
  • Alle reisende må vise til ny koronatest som ikke er eldre enn 48 timer (noen rederier praktiserer 72 timer)
  • Alle reisende blir testet underveis
  • Det er satt av kapasitet om bord i skipene til å kunne håndtere eventuelle smittetilfeller – både når det gjelder sengeplasser og behandling av pasientene.
  • Alt etter hvordan forholdene er på den enkelte destinasjon, er det protokoller og regelverk for hvordan operasjonene på land skal utføres.

Kontakt

Har du spørsmål om cruise, tjenester eller andre praktiske forhold rundt cruiseanløp i Trøndelag? Ta kontakt med cruisekoordinator Maria Kühnl Undheim på tlf: 467 63 930