Cruise

Her finner du en oversikt over hvordan Trondheim Havn tilrettelegger for sjøturisme og arbeider for en grønnere cruisefart i Trøndelag.

Trondheim Havn har flere ISPS- godkjente kaifasiliteter som er tilrettelagt for mottak av cruisefartøy. Cruisekaia 68 ved Brattøra er best egent for større cruiseskip. Ila 30 brukes dersom cruisekaia er opptatt, men har en begrensning i dybden. På kai 2 kan vi ta imot cruise etter Kystruten har dratt. Der tilbys det landstrøm fra sensommeren 2021.

Trondheim Havn tilbyr forskjellige tjenester som vannpåfylling, hjelp ved søppelhåndtering m.m. Se prislisten vår med tilhørende vilkår.

Siden 2012 gjennomfører vi snuoperasjoner i Trondheim. Når det er behov for et terminalbygg brukes det enten Clarion Hotell & Congress eller Pirsenteret. I 2020 har vi også fått mer bakareal ved cruisekaia som kan benyttes til bagasjehåndtering. Ta kontakt med vår cruisekoordinator om du vil vite mer.

Trondheim Havn tilrettelegger også for cruisefartøy på våre fasiliteter i destinasjonene Namsos og Frøya.

Covid – 19: Koronapandemien har satt en midlertidig stopper for cruisetrafikken i 2020 – 2021. Se hvilke regler som gjelder for kystcruise og reiseliv i Covid-19-forskriftens kap. 3.