Nøkkeltall for cruise

Her finner du nøkkeltall fra cruisebesøk i Trondheim Havn siste år.

Utviklingen av antall cruiseanløp og antall cruisepassasjerer som har besøkt havn i Trondheim Havn IKS
Cruisepassasjerer fordelt på nasjonalitet.
Normalt er sommersesongen høysesong for cruise i Norge. Siste år har vi imidlertid sett en økning i antall bookede cruiseanløp på vinterstid. NB! Cruisesesongen 2020/2021 ble påvirket av reiserestriksjoner.
Prognosen viser til forventet anløps- og passasjertallutvikling for Trondheim Havn.
Passasjertallet viser til maksimal kapasitet.
Cruiseanløp til Trondheim Havn fordelt per cruisedestinasjon i Trøndelag.
NB! Cruisesesongene fra 2020 viser også hvor mange anløp som var bestilt, men ble kansellert pga. Covid-19 pandemien. 2023 er bestillinger per juli 2022.