Nøkkeltall for cruise

Her finner du nøkkeltall fra cruisebesøk i Trondheim Havn siste år.

Utviklingen av antall cruiseanløp og antall cruisegjester som har besøkt havn i Trondheim Havn IKS
Normalt er sommersesongen høysesong for cruise i Norge. Det jobbes strategisk med å få økt antall anløp i lavsesongen.
Cruisegjester til Trondheim Havn fordelt på nasjonalitet.
Prognosen viser til forventet anløps- og passasjertallutvikling for Trondheim Havn. Passasjertallet viser til maksimal kapasitet.
Oversikt over cruiseanløp til Trondheim Havn sine cruisedestinasjoner.
2024 er bestillinger per 15.12.2023.