Nøkkeltall for cruise

Her finner du nøkkeltall fra cruisebesøk i Trondheim Havn siste år.

Utviklingen av antall cruiseanløp og antall cruisepassasjerer som har besøkt havn i Trondheim Havn IKS
Cruisepassasjerer fordelt på nasjonalitet
Normalt er sommersesongen høysesong for cruise i Norge. Siste år har vi imidlertid sett en økning i antall bookede cruiseanløp på vinterstid. NB! Cruisesesongen 2020 ble avlyst etter 11.03.
Prognosen viser til forventet anløps- og passasjertallutvikling for Trondheim Havn.
NB! Cruisesesongen 2021 påvirkes av Covid-19 pandemien. Anløpstallet tar ikke høyde for allerede mottatte kanselleringer, men passasjertallet ble justert i henhold til maks 50% belegg.