Nøkkeltall for cruise

Her finner du nøkkeltall fra cruisebesøk i Trondheim Havn siste år.

Utviklingen av antall cruiseanløp og antall cruisegjester som har besøkt havn i Trondheim Havn IKS
Normalt er sommersesongen høysesong for cruise i Norge. Siste år har vi imidlertid sett en økning i antall bookede cruiseanløp på vinterstid. NB! Cruisesesongene 2020- 22 ble påvirket av reiserestriksjoner.
Cruisegjester til Trondheim Havn fordelt på nasjonalitet.
Prognosen viser til forventet anløps- og passasjertallutvikling for Trondheim Havn. Passasjertallet viser til maksimal kapasitet.
Oversikt over cruiseanløp til Trondheim Havn sine cruisedestinasjoner. 2023 og 2024 er bestillinger per 11.01.2023.