Få oversikt over alle skip i havn

Anløp

Nr Navn Ankomst Avgang Kai Lengde Bruttotonn
Se alle anløp
Lukk alle

Cruiseanløp

Bestilte cruiseanløp i 2021 underligger reiserestriksjonene som følge av Covid-19 pandemien. Det er stor usikkerhet om bestilte cruiseanløp kan gjennomføres i år.

Gjeldende kapittel 3 i Covid-19 forskriften tillater i praksis ikke cruiseanløp til Trondheim.

Se covid-19 forskriften kapittel 3 om særskilte regler for Svalbard, reiseliv og kystcruise mv.

Hurtigbåt

Hurtigbåtterminalen ligger på Brattøra ved gang- og sykkelbrua Sjøgangen over til Trondheim Sentralstasjon. Fra terminalen går det hurtigbåter til Vanvikan, Brekstad, Hitra, Frøya og Kristiansund.

Se atb.no for rutetabell og billetter

Kystruten - Hurtigruten

Kystruten anløper Trondheim vanligvis to ganger daglig for transport av passasjerer og gods langs Norgeskysten. I løpet av 2021 vil ruten bli betjent av to selskap. Hurtigruten skal seile med 7 skip.

Ankomst Avreise
Nordgående 09:45 12:45
Sydgående 06:30 09:30

 

Se hurtigruten.no for billetter og informasjon

Kystruten - Havila

Kystruten anløper Trondheim vanligvis to ganger daglig for transport av passasjerer og gods langs Norgeskysten. I løpet av 2021 vil ruten bli betjent av to selskap. Havila seiler med 4 skip etter hvert. Oppstarten er satt til juli 2021 med to splitter nye skip.

Ankomst Avreise
Nordgående 09:45 12:45
Sydgående 06:30 09:30
Se havilakystruten.no for billetter og informasjon