Utarbeider støyplan for spolebasen på Grønøra

Torsdag møttes Nerøra Vel, HMS-tjenesten, Technip og Trondheim Havn til dialog om støykildene fra havneområdene på Orkanger. En egen støyplan skal sikre at naboer i framtida kan nyte hageliv, selv om det spoles rør på havna.

Det er generelt høy industriaktivitet på Grønøra, men i perioden fra mars til juli utvides støybildet med spoling av rør til offshore-industrien. Spesialfartøyet Deep Energy er ett av de største rørleggingsfartøyene i sin klasse, med dieselelektriske fremdriftssystem, flere kraner og en spesialbygget trommel for rørspoling. Store spoleoperasjoner og varslingssystem som skal ivareta HMS under ordinær drift har blitt til støyforurensing for nærmiljøet. 

Technip har nå innhentet datablad for alle varselsystem om bord i fartøyet og er i gang med å utarbeide en egen støyplan (Noise management plan) for både spolebase og fartøy. Tiltakene omfatter store investeringer i teknologi og maskiner.  I tillegg foreslås omlegging av driftsrutiner. 

Hovedkilder til støy

Flere har rapportert om vedvarende lavfrekvent lyd, i tillegg til impulsstøy fra driftsaktivitet og alarmsystemer. Kartlegginger så langt viser at det er stor sannsynlighet for at det er fartøyets ventilasjonssystem som er hovedkilden til den lavfrekvente duren, og ikke skipets motorer som mange tidligere har antatt.  Skipet må ha ventilasjonssystemene i gang for generell ventilasjon for skipet og til å forsyne hjelpeaggregatene med kjøle- og forbrenningsluft. 

Technip FMC bruker nå store ressurser på å redusere sin del av det store støybildet på Grønøra gjennom systematisk arbeid for å identifisere støybildet og støykildene. Technip FMC er allerede i gang med å redusere impulslyden fra alarmsystem og driftsaktiviteten – og har erstattet de tidligere tonealarmene på både fartøy og hjullastere med såkalte «white noise»-alarmer. 

Vanntanker skal installeres på rollerbox-maskinene, slik at beltene smøres. Dette vil redusere gnisselyd. Et annet tiltak er å heve tårnet på Deep Energy før det legger til kai, slik at man unngår støy fra selv hevingsoperasjonen. Vinkelsliping er flyttet innendørs, mens større løfteoperasjoner legges til dagtid. 

På lengre sikt vil Technip også investere i to nye gravemaskiner for å redusere antall nødvendige lasteturer på industriområdet. Nyere maskiner har også bedre demping av motordur enn de eldre modellene.

Ber om innspill fra naboer

Trafikk og høy industriaktivitet gjør lydbildet komplekst å kartlegge. HMS-tjenesten i Orkdal skal nå i gang med støymålinger rundt industriområdet på Grønøra. 

Innspill fra beboere fra nærområdet gir et viktig grunnlag for videre tiltak. Naboer og velforening oppfordres derfor til å loggføre tidspunkt og opplevelsen av lyd slik at Technip FMC kan ettergå egne driftslogger og kartlegge hvilke operasjoner som ble gjennomført i det aktuelle tidsrommet. 

Støymålinger vil gjennomføres flere ganger utover våren og foretas fra ulike målepunkter i boligområde og nærmiljø der det rapporteres om støy. 

Geir Ove Sumstad, teknisk sjef i Trondheim Havn, ga en rask gjennomgang av tidligere målinger. 
Eva Kristin Haugen fra Nerøra Vel diskuterer mulige målepunkter for støykartlegging med Tor Erik Strand fra HMS-tjenesten.