Trøndersk rederi bygger verdens første hydrogendrevne lasteskip

Egil Ulvan Rederi fra Trondheim vant den høyt profilerte kontrakten med Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri om å bygge og drifte verdens første nullutslipps bulkskip. Skipskonseptet som skal benyttes er utarbeidet i tett samarbeid med designselskapet Norwegian Ship Design – TNSDC fra Førde.

Grønt Skipsfartsprogram har fasilitert konkurransen der Felleskjøpet og Heidelberg Cement gikk sammen om en konkurranse for å utvikle, bygge og drifte et hydrogendrevet nullutslipps bulkskip. 31 rederier deltok i konkurransen som Egil Ulvan Rederi kom seirende ut av.

– Vi skal alltid strekke oss etter nye muligheter. Samtidig som vi hele tiden skal bygge på det vi tidligere har gjort og det vi kan. Ideene som nå er konkretisert i «Orca With» har vi utviklet sammen, rederi og designer, sier Ivar Ulvan som er en av eierne i familieforetaket, og til daglig teknisk sjef i rederiet.

-Det ligger i vårt DNA å være framoverlente og flytte grenser. Vi har eiere som er svært interessert i teknologi og alltid «hands on», sier Arild Hoff, administrerende direktør i Egil Ulvan Rederi.

Les også: Feirer 100 år med nytt skip

Godt samarbeid

Egil Ulvan Rederi roser Heidelberg Cement og Felleskjøpet for å bruke sin innkjøpsrolle til å initiere utviklingen av nullutslippsløsninger for frakteskip. Samarbeidet med Norwegian Ship Design har vært avgjørende:

-Vi kjenner hverandre godt fra tidligere og har et nært og tett samarbeid som bokstavelig talt har vært gull verd i denne konkurransen, sier Hoff.

Administrerende direktør Gjermund Johannessen i Norwegian Ship Design – TNSDC er svært fornøyd med seieren.

-Som selskap har vi arbeidet målrettet for å bli ledende på utvikling av skreddersydde og energieffektive skipsdesign, og bruk av fremtidsrettet ny miljøteknologi om bord i fartøy. Egil Ulvan Rederi er svært framoverlent og har tilsvarende ambisjoner som rederi. Vi har et tett og godt samarbeid, der vi ser muligheter og finner løsninger sammen, sier Johannessen.

Powered by nature

De nye tekniske løsningene fokuserer på redusert energibruk og drivstoffbesparelse. Konseptet som overbeviste fikk tidlig prosjektnavnet «With Orca» – Powered by Nature. Forklaringen på tilnavnet «powered by nature» kunne vært at fartøyet er hydrogendrevet, men fartøyet skal redusere hydrogenforbruket ytterligere ved direkte bruk av naturkreftene.

Ruten mellom Oslofjorden og Rogaland har mye energi lett tilgjengelig om den utnyttes rett. Denne energien blir levert helt gratis uten kostbar produksjon, distribusjon, overføring og omforming. Å ta i bruk naturens egne fornybare energi er utvilsomt den mest miljøvennlige løsningen.

Bulkskipet, som skal inn i en 15 års kontrakt med Heidelberg / Felleskjøpet, skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein/grus fra Vestlandet til Østlandet.

Skipet skal driftes utelukkende av kombinasjonen hydrogen og rotorseil. Med en spesialutviklet kjølløsning og rotorseil skal skipet kunne seile lange strekninger kun med krefter fra vind.

Klar til drift innen 2024

Prosjektet går nå inn i en mer detaljert utviklingsfase der tekniske løsninger skal videreutvikles og optimaliseres. Denne fasen inneholder en rekke spennende delprosjekter som skal utvikles med nytteverdi langt utover dette prosjekt. Målet er likevel at både transportkontrakt med vareeierne og byggekontrakt med verft skal inngås ved årsskiftet 2021/2022. Skipet skal være klar til drift i 2024, med sjøsetting i 2023.

Om fartøyet
• Prosjektnavn «With Orca» – Powered by Nature
• Selvlossende bulkskip – nullutslipp.
• Lengde ca. 88 m
• Dødvekt ca. 5500 tonn
• Drives av hydrogen og vindkraft
• Hydrogen lagres om bord i komprimert form
• To rotorseil for seiling
• Skrog og propulsjonsløsning for høy energieffektivitet
• Hydrogen forbrenningsmotor med spesialtiltak for økt motoreffektivitet
• En rekke andre energibesparende tiltak
• Prosjektert for stor andel norsk utstyr

Om Egil Ulvan Rederi AS
• Ledene innen frakt av stykkgods og fiskefôr, med 100 års erfaring på kysten
• Fremoverlent, nyskapende og miljøbevisste. Rederiet har en moderne, effektiv og miljøvennlig flåte.
• Fleksible og løsningsorienterte. Vårt motto er: Vi leverer der vi flyter
• Rederiet eies av 4. generasjon, Ivar Ulvan og Asbjørg Ulvan
• Eier og driver 7 fartøy, 4 stykkgodsfartøy og 3 som frakter fiskefôr.
• Rederiet har et svært avansert og miljøvennlig fartøy «Oddrun With» under bygging, som settes i drift sommeren 2021.

Om Norwegian Ship Design – TNSDC AS
• Norwegian Ship Design er skipsdesignselskap med klar ambisjon om å være ledende innenfor utvikling av energieffektive, lav- og nullutslippsløsninger
• Innovasjon og skreddersøm er vår kjernekompetanse
• Førsteklasses «inhouse» kompetanse innen alle disipliner, nettverk av erfarne partnere for skalert kapasitet og verifikasjon der ønskelig
• 100% fri og uavhengig fra utstyrsleverandører, verft og andre interesser – en forutsetning for å kunne ta i bruk den til enhver tid best tilgjengelige teknologi
• Selskapet er ledende innen batteriløsninger og står bak prosjektering av sambandet Moss-Horten – verdens største samband med elektrisk drift.
• Målsetning om å bli ledende også innen hydrogendrift
• Selskapet holder til i Førde