Utleie av sjøareal i Brattørbassenget

Nå kan du søke om muligheten for å etablere annen aktivitet på sjø i Brattørbassenget i Trondheim!

Helt siden sjøtrappa ved Brattørbassenget ble åpnet, har vi fått flere henvendelser på etablering av andre aktiviteter på sjø. For å imøtekomme behovet fra brukere og publikum, vil vi leie ut noe sjøareal, vist under.

Alle interessenter får mulighet til å søke om å etablere aktiviteter innenfor det tilgjengelige arealet.

Kaiområde ovenfra med markering av ett område
Illustrasjon: Utleie av sjøareal i Brattørbassenget langs sjøtrappa

Arealet som er ledig for utleie i Brattørbassenget er på til sammen 5.120 m2 . En beskrivelse av utleiearealet og fasiliteter finner du i grunnlagsbeskrivelsen.

Hvorfor leie ut?

Sjøtrappa har blitt et veldig attraktivt rekreasjonsområde. Det foreligger planer om å revitalisere den ytre delen av Brattørmoloen til et parkområde, noe som kommer til å bidra til enda mer lokal aktivitet i området.

Hovedmålet med utleiemuligheten er å øke befolkningens og besøkendes tilgang til sjøen.

Søknadskrav

For interesserte søkere anbefaler vi å lese grunnlagsbeskrivelsen for utleie som beskriver tilbudet vårt, kravene og betingelser, samt dokumentasjonen som skal leveres innen søknadsfristen.


Søknadsfristen er 20.04.2023, kl. 12.

Spørsmål omkring søknad og grunnlagsbeskrivelsen må sendes til kontaktpersonen 15.03.2023. Spørsmål etter dette kan ikke forventes svart før etter frist for søknad.

Fremtidas transportsystem på sjø

Fremtidas transportsystem på sjø

Forskningsprosjektet AEGIS skal gjøre Europas transportsystem grønnere, mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene. Nøkkelen er full automasjon…

Havn som energihub

Havn som energihub

Hvordan ser framtidas energisystem på Brattøra ut? Det skal Trondheim Havn sammen med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi finne…

Byutvikling på Nyhavna

Byutvikling på Nyhavna

Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri- og havneområder skal utvikles til byformål.

Se alle