Skansen bru kan åpnes igjen

Skansenløpet gjenåpnet for båttrafikk.

Svingbrua, som driftes av Statens vegvesen, ble midlertidig stengt grunnet en oljelekkasje. Nå er denne utbedret og Skansen bru og Svingbrua kan igjen åpnes som normalt for inn- og utfart i kanalen.

Se informasjon om broåpningstider her.