Skansen bru kan åpnes igjen

Skansenløpet gjenåpnet for båttrafikk.

Svingbrua, som driftes av Statens vegvesen, ble midlertidig stengt grunnet en oljelekkasje. Nå er denne utbedret og Skansen bru og Svingbrua kan igjen åpnes som normalt for inn- og utfart i kanalen.

Se informasjon om broåpningstider her.

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle