Skansen og Nidelv bru midlertidig stengt

Skansenløpet og Nidelv bru er midlertidig stengt for båttrafikk 5.-7.juni grunnet arbeid på Skansen svingbru.

BaneNor, Statens Vegvesen og Consolvo skal i løpet av sommer og høst 2021 rehabilitere Skansen Bru og Nidelv Bru. Dette vil dessverre få konsekvenser for inn- og utfart til elv og kanal.

Les mer om vedlikeholdsarbeidet her.

Arbeidene vil pågå fra lørdag 5.juni klokken 07:00 og avsluttes søndag den 6.juni klokken 19:00 på Skansen. I denne perioden vil verken Skansen bru eller Nidelv bru kunne åpnes for båttrafikk. Etter den 7. juni vil Skansen bru igjen kunne åpnes

For øvrige bruåpningstider se her.