Miljøvennlig sjøtransport til Eiktyr Industripark: Trondheim Havn og Norsk Industriutvikling signerer Intensjonsavtale

Med det forplikter Trondheim Havn seg til å levere nødvendig havnekapasitet for Eiktyr Industriparks grønne vekstambisjoner.

–  Signeringen markerer en viktig milepæl i samarbeidet om å utvikle klimavennlige logistikkløsninger for Eiktyr Industripark, forteller daglig leder, Dorte Bae Solvang ved Norsk Industriutvikling.

Truck som løfter container midt blant flere containere
Batteriproduksjonsutstyr vil kunne komme inn med containere via havna på Orkanger. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Prosjektets første fase vil innebære produksjon av batterier, med fremtidige ambisjoner om å tiltrekke et mangfoldig økosystem av industri som strekker seg i flere retninger. Felles for all produksjon som planlegges i industriparken, er behovet for robuste logistikkløsninger som kan tilpasses både markedets krav og grønn omstilling, forklarer Solvang.

Dialogen mellom Trondheim Havn og Norsk Industriutvikling (NI) går tilbake til da planene om utviklingen av en stor industripark på Ustjåren ble kjent.

Sjøtransport er en nøkkelkomponent i dette arbeidet, og derfor har partene nå inngått intensjonsavtalen.

Stor betydning for havnevirksomheten

Den signerte intensjonsavtalen mellom Trondheim Havn og Norsk Industriutvikling formaliserer samarbeidet for å utvikle og tilby havnefasiliteter og tjenester som støtter Eiktyr Industriparks behov.

Havneutviklingssjef Tor Erik Taftø Svorkås ved Trondheim Havn IKS er prosjekteier for havneutvikling på Orkanger. Han kan nevne flere aspekter som gjør kommunen til et ideelt sted for industriell satsning.

– Orkland kommune har en imponerende historie og et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Nærheten til Trondheims forskningsmiljøer og en sterk industriell arv har også spilt en viktig rolle i beslutningen om å etablere Eiktyr Industripark, med et klart fokus på grønn industri, sier Svorkås.

Det er forventet at industriparken vil benytte sjøtransport for å ta inn anleggsmaskiner, bygningskomponenter og produksjonsutstyr i den tidlige fasen av utviklingen.

– Vi er forpliktet til å planlegge og tilby havnekapasitet som støtter næringslivets behov i og rundt Orkland kommune. Grønøra øst vil kunne håndtere mange transportoppdrag til industriparken i den tidlige fasen.

Etter hvert som produksjonen vokser, vil råvarer bli fraktet inn til Orkanger, og ferdige produkter vil sendes ut i containere fra havna. Et godt samarbeid mellom partene er etablert for å planlegge og utvikle havnefasiliteter som møter industriparkens behov på riktig tidspunkt.

Innseilingsområde til havn med brygger, bygninger og naturen rundt
Utbygging av Grønøra vest etter reguleringsplanene kan bli en realitet for å opprettholde utviklingen av Eiktyr Industripark i et langsiktig perspektiv. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Med det forventede volumet av gods, spesielt knyttet til batteriproduksjon, vil utviklingen av Grønøra vest kunne bli en nødvendighet i fremtiden, bekrefter Svorkås.  

Begge parter deler en felles interesse i å styrke Orkland ytterligere som en industriell kommune. Det krever en koordinert innsats fra alle involverte parter.

– Havneutviklingen må ta hensyn til flere aspekter for å støtte den grønne industriens vekst. Nå ser vi frem til det videre samarbeidet med Norsk Industriutvikling og Orkland kommune for å realisere bærekraftige logistikkløsninger som kan realisere Eiktyr Industripark, avslutter Svorkås.

Intensjonsavtalen ble signert mellom Trondheim Havn og NI den 19.10.2023.