Driftsmelding: Skansen bru blir midlertidig stengt

Skansen bru vil være stengt for båtferdsel helgen 3. – 4. juni: Mellom klokken 07.00 lørdagen morgen til klokken 22:00 søndag kveld.

Vi ønsker å informere om at det vil foregå utskifting av noen lagre på Skansen jernbanebru i løpet av helgen 3. – 4. juni. Dette vil dessverre medføre at bruåpning av Skansen bru vil være stengt for båttrafikk.

Vi ber berørte parter om å ta hensyn til denne midlertidige endringen i ferdselsmønsteret. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

For spørsmål om Skansen bru, ta kontakt med Bane Nor: 916 72 766


Service message: Skansen bridge  

We would like to inform you that there will be a replacement of some bearings on the Skansen railway bridge during the weekend of June 3-4. Unfortunately, this will result in the bridge being closed for boat traffic from Saturday, June 3 at 7:00 AM to Sunday, June 4 at 10:00 PM.

We apologize for any inconvenience this may cause and ask affected parties to take into account this temporary change in traffic patterns.

For questions, contact Bane Nor: +47 916 72 766

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle