Driftsmelding: Skansen bru [løst]

Arbeidet på Skansen bru er nå ferdigstilt. Bruen er åpen for vanlig båttrafikk, og meldes ifra som normalt via bruåpning.

Sak oppdatert 05.06.2023.

Skansen bru vil være stengt for båtferdsel helgen 3. – 4. juni: Mellom klokken 07.00 lørdagen morgen til klokken 22:00 søndag kveld.

Vi ønsker å informere om at det vil foregå utskifting av noen lagre på Skansen jernbanebru i løpet av helgen 3. – 4. juni. Dette vil dessverre medføre at bruåpning av Skansen bru vil være stengt for båttrafikk.

Vi ber berørte parter om å ta hensyn til denne midlertidige endringen i ferdselsmønsteret. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

For spørsmål om Skansen bru, ta kontakt med Bane Nor: 916 72 766


Service message: Skansen bridge  

The work at Skansen railway bridge is now completed, and will be opened at request as normal.

We would like to inform you that there will be a replacement of some bearings on the Skansen railway bridge during the weekend of June 3-4. Unfortunately, this will result in the bridge being closed for boat traffic from Saturday, June 3 at 7:00 AM to Sunday, June 4 at 10:00 PM.

We apologize for any inconvenience this may cause and ask affected parties to take into account this temporary change in traffic patterns.

For questions, contact Bane Nor: +47 916 72 766