Nyheter

Fare for svært høy vannstand

Fra mandag formiddag til og med onsdag er det ventet svært høy vannstand fra 65 - 80 cm. over tidevanntabellen. Vannstanden er ventet høyest på ettermiddagen fra ca.kl. 11 - 14…

Maritime fag – et hav av muligheter

Det er snart frist for å søke opptak til videregående utdanning. Fredag var skoleskipet Gann en tur innom Trondheim for å gi byens tiendeklassinger innblikk i en litt anderledes…

Inviterer til kunnskapsdugnad

Arbeidet med ny nasjonal transportplan er i gang. Nå inviterer fylkeskommunen næringsliv, kunnskapsmiljø og etater til kunnskapsdugnad innenfor samferdsel i Trøndelag. Målet er…

ELskede By til Trondheim

Storbykonseptet ELskede by har endelig etablert seg i Trondheim, midt i miljøbyens hjerte på Nyhavna. Ved å samordne varelevering med avfallshenting, håper Ragn-Sells og Posten…

Stormsenter treffer norskekysten

Fredag treffer et stormsenter Norgeskysten. Vi oppfordrer båteiere om å sikre fortøyninger, og sjøreisende om å følge ekstra godt med på trafikkmeldingene.

Sikrer trygg ferdsel elvelangs

Siden 2013 har i overkant av 40 personer falt ut i Nidelven eller kanalen. Nå er flere tiltak iverksatt for å sikre de sjønære områdene i Trondheim sentrum.

Nye bruåpningstider

Skansen bru og svingbru har fått nye bruåpningstider. Endringene trådte i kraft 15.desember.