Militære fartøy i Trondheims havneområder

I forbindelse med militærøvelsen «Cold Response» vil det være nærvær av militære fartøy i Trondheim Havn sine områder.

Militærfartøy til kai i Trøndelag

Vi vil i dagene fremover kunne observere det britiske logistikk- og støttefartøyet «RFA Tidesurge», som har støttet hangarskipet «Prince of Wales» i Nord-Norge i forbindelse med øvelsen.

Vi vil også kunne se norske «KNM Maud» i Trondheim. Dette er det nyeste norske militærfartøyet, og er bygget i Sør-Korea. Skipet er en ettertraktet kapasitet i NATO og et godt tilskudd til Norge sin forsvarsflåte. Les mer om skipet her.

Sjøforsvarets kommunikasjonssjef Torill Herland sier følgende om det viktige samarbeidet mellom Forsvaret og det strategiske samarbeidet med Trondheim Havn:

«Totalforsvaret er en bærebjelke i Forsvaret av Norge. Havnetjenesten og lostjenesten er viktige aktører for å ivareta sivilt-militært samarbeid og mottak av alliert maritim støtte. Under øvelse Cold Response har havne- og lostjenesten langs hele kysten vist evne til å tilpasse seg endrede behov som følge av skiftende værforhold og det enkelte fartøys behov. Fleksible og smidige tjenester bidrar til å styrke Forsvarets evne til å løse vårt oppdrag sammen med våre allierte».

For øvrige spørsmål angående Cold Response, ta kontakt med Forsvarets Operative Hovedkvarter: foh.info@mil.no eller per telefon: 40 43 80 83