Prisendring på arealleie og anløp fra nyttår

Fra nyttår vil priser for anløp og leie av areal øke noe, først og fremst pga. gjeldende konsumprisindeks.

Leie av areal og eiendom

For leiekontrakter med avtalefestet årlig KPI-justering, tilsvarer de endrede leieprisene en økning på 5,1 prosent fra januar 2022.

Se gjeldende KPI her: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Prisliste for anløp og tjenester i havn

Priser for anløp og tjenester er også justert, se nærmere informasjon i prisliste for 2022 for nærmere informasjon.

Se prisliste her: https://trondheimhavn.no/tjeneste/havneregulativ/