Prisendring på arealleie og anløp fra nyttår

Fra nyttår vil priser for anløp og leie av areal øke noe, først og fremst pga. gjeldende konsumprisindeks.

Leie av areal og eiendom

For leiekontrakter med avtalefestet årlig KPI-justering, tilsvarer de endrede leieprisene en økning på 5,1 prosent fra januar 2022.

Se gjeldende KPI her: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Prisliste for anløp og tjenester i havn

Priser for anløp og tjenester er også justert, se nærmere informasjon i prisliste for 2022 for nærmere informasjon.

Se prisliste her: https://trondheimhavn.no/tjeneste/havneregulativ/

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle