Trondheim Havn IKS kjøper Muruvik havn

Trondheim Havn IKS har inngått kjøpsavtale med Bane NOR om havnearealer og kaianlegg i Malvik kommune. Muruvik har et betydelig strategisk utviklingspotensial og blir nå ny forsyningshavn for flydrivstoff til Trondheim Lufthavn Værnes. Dette vil flytte flere tusen årlige tankbiltransporter fra vei til sjø.

– Avtalen om erverv av Muruvik havn sammen med utbedringer av kaianlegget er en strategisk investering med langsiktig perspektiv, sier Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS.

Flytter flere tusen lastebiltransporter fra vei til sjø

Årlig forbrukes mer enn 60 millioner liter flydrivstoff i forbindelse med flyplassdriften på Værnes. Fram til i dag har drivstoff blitt transportert med skip til tankanlegg i Fagervika vest for Trondheim, og deretter fraktet videre gjennom sentrum med tungtransport på vei østover til Værnes. Årlig utgjør det flere tusen tankbiler gjennom Trondheim sentrum og E6 til Værnes.

Fra nyttår vil denne tungtransporten flyttes fra vei til sjø, og skipene som transporterer flydrivstoff fra raffinerier i Europa vil anløpe Muruvik i stedet for Fagervika. Fra tankanlegget i Muruvik øst for Trondheim, vil flydrivstoffet sendes gjennom rørledning til Værnes. Med dette opphører tankbiltransporten mellom Fagervika og Værnes, og CO2-utslippene som følger med tungtransporten på vei. Også bilkø i Trondheim sentrum og på E6, risikoen for alvorlige trafikkulykker, veislitasje og relaterte vedlikeholdskostnader vil reduseres med det nye tankanlegget øst for Trondheim.

– Dette er en fremtidsrettet og miljøvennlig forsyningsløsning som innebærer betydelige miljøfordeler for samfunnet og i tråd med vår strategi om å bidra til økt sjøtransport og sette fart i det grønne skiftet, sier Kusslid.

Flere avtaleparter

Forut for eiendomskjøpet ligger tre år med komplekse avtaleforhandlinger som involverer Bane NOR, Trondheim Havn, Forsvarsbygg, Forsvarets Logistikkorganisasjon, Air BP Norway AS og Aviation Fueling Services Norway AS.

Forsvaret eier og drifter det nye tankanlegget i Muruvik, og det er fremforhandlet en tomtefesteavtale med Forsvarsbygg som løper frem til år 2098. Videre er det fremforhandlet avtaler med flydrivstoffleverandørene, blant annet Air BP Norway AS, samt utkast til en avtale mellom Trondheim Havn og Forsvarets Logistikkorganisasjon. I tillegg har det gamle kaianlegget i Muruvik blitt betydelig oppgradert av Trondheim Havn. Malvik kommune har også vært involvert i deler av prosessen.

-Det er alltid krevende med så mange involverte avtaleparter som skal bli enige, men det oppleves desto bedre når man lykkes å få alt på plass, sier havnedirektøren.


– Bane NOR er svært glad for denne handelen, og opplever at vi har oppnådd det vi ønsket for denne eiendommen. Vi sikret oss tidlig rettighetene til eiendommen, og muligheten for en fremtidig utnyttelse – både for Trondheim Havn og Forsvarsbygg – til samfunnets beste. Dette gir optimal utnyttelse av eiendommen, samtidig som det er bærekraftig både økonomisk og arealeffektivt. Tålmodighetsprøve ja, men dialogen og prosessen har vært god, så troen på at vi skulle komme i mål med den riktige eieren har motivert oss til å legge inn litt ekstra energi, sier Jan Lutterloh, regionleder i Bane NOR Eiendom.  

Muruvik har utviklingspotensial

Hele eiendommen utgjør i dag 47.700 m 2. Av dette vil Forsvaret feste om lag halvparten av arealet til tankanlegget, mens resterende areal kan utvikles for næringslivet i regionen. I tillegg åpner reguleringsplanen for utfyllinger i sjø som kan gi ytterligere 30-50.000 m2 næringsareal i fremtiden.

– Trondheim Havn vil vurdere videre utvikling av Muruvik i nært samråd med Malvik kommune, Forsvaret, innbyggerne i området og næringslivet i regionen, sier havnedirektør Kusslid.

Jan Lutterloh , regionleder i Bane NOR og Knut Thomas Kusslid, direktør i Trondheim Havn IKS på Muruvik havn under overtakelsesforretningen, 16.desember.

For mer informasjon:

Knut Thomas Kusslid| Havnedirektør, Trondheim Havn IKS | Tlf: 400 37 004

Jan Lutterloh | Regionleder Bane NOR Eiendom | Tlf 916 72 870