Nærvær av militære fartøy i Trondheim Havn: Cold Response 2022

Cold Response er en lenge planlagt norsk militærøvelse med allierte og partnernasjoner. Denne øvelsen vil føre til tilstedeværelse av militære fartøy i trønderske havneområder i løpe av de neste ukene.

Kilde: www.forsvaret.no

Cold Response er en norskledet øvelse som gjennomføres annet hvert år sammen med allierte og partnernasjoner. Øvelsen gjennomfører i mars og tidlig april 2022. Cold Response er en lenge planlagt aktivitet, båtene vi nå ser i havna er ikke et resultat av et endret trusselbilde i Norge.

– Vi vil i denne perioden se flere militære skip i byhavna i Trondheim, dette som en konsekvens av behov for bunkring og landhvile for mannskap på båtene, sier fungerende pressekontakt i Trondheim Havn Ann Iren Holm Rise.

Også etter selve øvelsen vil det kunne være nærvær av militære sjøstyrker i Trøndelag i forbindelse med alliert trening. Totalforsvaret er svært delaktige i denne øvelsen, dette vil gjøre at det også er en del sivile aktører involvert.

Skipene vil komme og gå til kai i Trondheim ved ulike tidspunkt i forbindelse med øvelsen. Forsvaret har satt strenge regler ifm. Covid-19 for de allierte som trener i Norge. 

For mer informasjon se på: www.forsvaret.no.

Kontakt: Ann Iren Holm Rise | Tlf: 98 670 574 | rise@trondheimhavn.no