Nyheter

Skal kartlegge sjøørreten i Orkdal

Hvor vandrer sjøørreten ved utløpet av Orkla? Hva er de beste måtene å kompensere for utfylling til havneområde? Det skal NTNU Vitenskapsmuseet finne ut, på oppdrag fra Trondheim…

Hurtigruten innstiller til mai

Corona-restriksjoner for ilandstigning av passasjerer har ført til full stans for sjøveis reisende. Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen i seks nye uker, til…

Nye nasjonale restriksjoner for havnene

Lørdag 14.mars presenterte Regjeringen nye nasjonale restriksjoner for å redusere smittespredning av Covid-19. Restriksjonene vil ha betydning for utenlandsk persontransport. Godstransport…