Hurtigbåtanlegget på Vanvikan er igjen operativt

Fra tirsdag 21.02. vil hurtigbåtkaien i Vanvikan være ferdigstilt. Det betyr at anlegget står klart til bruk av operatør for vanlig rutetrafikk mellom Trondheim og Vanvikan.

Planlagt åpning av hurtigbåtanlegget var satt til slutten av uke 8.

To arbeidere med kran.
Det arbeides med å feste kai til landgang utover kvelden. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Det er gledelig å se at reparasjonene har gått raskere enn antatt. Vi setter inn ekstra ressurser utover kvelden for at anlegget skal kunne stå operativt allerede i morgen, forteller havnedriftsjef, Terje R. Meisler ved Trondheim Havn IKS.

Anlegget fikk omfattende skader etter uværet som herjet første uken i januar. Siden da har det vært satt inn ekstra ressurser med å få kartlagt skadene, gjennomført nødvendige reparasjoner og montering av peleføringer, kai og landgang.

– Selv om vær og vind har gitt flere utsettelser, har det også medført at betongen i peleføringen har fått herdet noen dager ekstra. Dette er med på å styrke kaianlegget til åpningen, bekrefter Meisler.

Kaien ble blitt slept fra Fosen Yard til Vanvikan rundt 12-tiden i dag. Vamec AS vil jobbe utover kvelden for å feste kai til landgang.

Flere aktører inn i bildet

Trondheim Havn har vært i tett dialog med flere leverandører i forbindelse med ulykken på Vanvikan.

– Vamec AS var de første på ulykkesstedet. De fikk varslet om hendelsen og fulgt nøye opp med arbeid på stedet. Mannskapet på slepebåten M/S Boa Chief var også rask til å rykke ut, noe som trolig berget kaien.

Slepebåt med mannskap og kai.
Selv med høy sjø, manøvrerte Trondheim Havn kaien trygt til anlegget i Vanvikaen. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

Fra ulykken inntraff, har Trondheim Havn samarbeidet med en 10 til 15 leverandører for utredning av skadene, gjennomføring av reparasjoner og montering av anlegget.

– Det har hele veien vært en god prosess mellom aktørene som har bidratt, som Fosen Yard og Norconsult. Sistnevnte har gitt god støtte til hvordan reparasjonsarbeidet har kunnet bli gjennomført.

Fra i morgen vil anlegget stå klart til drift. ATB har blitt informert om ferdigstillingen.

– Vi håper ruten kan settes opp så raskt som mulig, og takker for tålmodigheten fra publikum og pendlere, avslutter Meisler.  

Flere bilder fra slep av kai og montering på Vanvikan finner du på Trondheim Havns Flickr-konto.