Igangsetter stort havneutviklingsprosjekt på Hitra 

Trondheim Havn og Hitra kommune samarbeider om stor satsning: – Hitra Kysthavn skal utvikles, forteller havnedirektør Knut Thomas Kusslid ved Trondheim Havn IKS.

– Hitra Kysthavn ligger strategisk lokalisert langs norskekysten, med det meste av passerende skipstrafikk i Trondheimsfjorden. Havnen ligger også gunstig plassert i forhold til havbruksnæringen på både Hitra og Frøya, en næring som er i sterk vekst og utvikling. Utviklingen er derfor et sentralt regionalt havneprosjekt.

Bygningsarbeid pågår ved kaifronten.
Utbygging av Hitra Kysthavn har blitt vedtatt, og arbeidet er igangsatt.
 Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn.

Første fase av utviklingen av Hitra Kysthavn på Jøsnøya ble ferdigstilt i 2013. I 2023 trådte Hitra kommune inn som eier i Trondheim Havn IKS som den 14. eierkommunen.

Et av tidenes største havneutviklingsprosjekt i Trøndelag

Mennesker foran gravemaskin smiler til kamera.
Det gode samarbeidet med Hitra kommune har vært avgjørende for at prosjektet nå realiseres, sier havnedirektøren Knut Thomas Kusslid (til venstre) sammen med ordfører John Lernes og kommunedirektør Ingjerd Astad.
Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn.

– Sammen har vi evnet å finne gode og balanserte løsninger for prosjektering og alt det tilhørende arbeidet med satsningen. Det har vært drevet frem av en felles visjon og målbilde, forklarer Kusslid.

Prosjektet skal realisere 132.000 m2 (132 mål) nytt areal for havne- og industriformål med tilhørende infrastruktur og ny adkomstvei. Det totale havneområdet vil dermed utgjøre omkring 170.000 m2 (170 mål) etter utvidelsen.

– Fremtidens skipstrafikk og industri vil være utslippsfri og i økende grad sirkulær. Hitra Kysthavn skal bidra til denne utviklingen og vil bli et viktig regionalt grønt knutepunkt for energi, sirkulære industriaktører, gods og miljøvennlig skips- og landtransport, forteller Kusslid. 

Dette gjør prosjektet til et av tidenes største havneutviklingsprosjekt i Trøndelag.

Eierskapet til prosjektet er lagt inn i et nyetablert selskap, Jøsnøya Eiendom AS. Entreprisekontrakten for arbeidene ble nylig tildelt Hitra Anleggsservice AS og arbeidene med lokalt masseuttak og utfylling i sjø er allerede igangsatt. Prosjektet planlegges ferdigstilt i slutten av 2025.

En stor milepæl for Hitra kommune

Satsingen på Hitra Industripark og Hitra Kysthavn har vært blant kommunens viktigste satsinger helt siden oppstarten i 2009.

– Havneutvidelsen av Hitra Kysthavn som nå igangsettes vil forsterke hele områdets attraktivitet og styrke vilkårene for miljøvennlig sjøtransport, sirkulære verdikjeder og relatert logistikk. Det er svært gledelig at utviklingsprosjektet nå igangsettes, og er en stor milepæl forteller ordfører John Lernes ved Hitra kommune.

Person snakker til annen person.
Med en engasjert stemme forklarer ordfører John Lernes prosessen.
Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

Videre kan Lernes fortelle at det allerede er investert milliardbeløp i offentlig infrastruktur og fabrikketableringer i området.

– Det er til selskaper som Lerøy, Mowi og Bewi på Hitra Industripark. Vi registrerer også interesse i næringslivet for de gjenstående næringstomtene i industriparken.

Kommunedirektør Ingjerd Astad fremhever også samarbeidet med Trondheim Havn.

– Hitra er ledende innenfor havbruk – vi går foran! Da setter vi pris på at havneselskapet på kort tid har demonstrert både evne og vilje til å bidra med løsninger for at prosjektet kan realiseres. De er fremoverlente og utålmodig, akkurat som oss. Det er helt avgjørende for at både Hitra, regionen og nasjonen skal lykkes med videre vekst, sier Astad.

Trondheim Havn IKS har nylig etablert både nytt kontor og fått på plass første ansatt og lokasjonsleder som skal ivareta havneselskapet i det daglige opp mot næringslivet på både Hitra og Frøya.

– Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter kommunedirektøren.  


For mer informasjon, kontakt:

Kommunedirektør Ingjerd Astad ved Hitra kommune

Havnedirektør Knut Thomas Kusslid ved Trondheim Havn IKS