Planlegger åpning av Hurtigbåtanlegget på Vanvikan i uke 8

Fremdriften i reparasjonsarbeidet peker på en ferdigstilling i uke 8.

Alle reparasjoner på landgangen er ferdigstilt og ligger klar til montering i Vanvikan. Det gjenstår fortsatt noe arbeid på flytebryggen med peleføringen, som er sendt til Trondheim for galvanisering. Peleføringen er betydelig forsterket.  

– Vi jobber så raskt vi kan med å få anlegget i drift igjen, sier Terje R. Meisler, sjef for havnedrift ved Trondheim Havn IKS.

Reparasjonsarbeidet av de to pelene er også igangsatt. To nye stålrør vil settes over de eksisterende pelene. Disse stålrørene har blitt transportert fra Stavanger til Vanvikan. Arbeid med armering, stål og betong pågår for å kunne ferdigstille pelene som skal kobles til flytebryggen.

ødelagt hurtigbåttanlegg på Vanvikan
Pælene på Hurtigbåtanlegget etter stormen 06.01.2023 Foto: Jon Erik Møkkelgård/Trondheim Havn

– Når betongen til de nye pelene er herdet, kan arbeidet med montering av flytebryggen ferdigstilles. Denne vil slepes fra Fosen Yard til Vanvikan for montering.

– Hvis været tillater det, satser vi på at hurtigbåtanlegget kan gjenåpnes mot slutten av uke 8 – styrket og forbedret for fremtiden. Vi takker for tålmodigheten og ser frem til ferdigstillelsen av kaianlegget, avslutter Meisler.