Trondheim Havn sikrer 20 millioner til bærekraftig utvikling

Enova har besluttet å tildele maksimal investeringsstøtte til Trondheim Havn for utbygging av landstrøm til cruiseskip – et betydelig skritt mot en grønnere havn, sier prosjektleder Maria Kühnl Undheim ved Trondheim Havn IKS.

Initiativet for å bringe landstrøm til cruiseskip i Trondheim startet i mars 2022. Etter at Enova annonserte den siste runden for landstrøminvesteringer til cruise, ble prosjektet akselerert med støtte fra Norconsult.

– Å motta maksimalt støttebidrag fra Enova er en annerkjennelse av prosjektets betydning for en satsning på bærekraftig cruisetrafikk til Trondheim. Det er et betydelig skritt mot en grønnere havn, og markerer en viktig milepæl i selskapets strategi for bærekraftig vekst i cruisetrafikken, forteller Undheim begeistret.

Kystruten som seiles av Havila og Hurtigruten kan i dag koble seg til landstrøm ved Pir I, et av havneselskapets landstrømsanlegg som ble åpnet i 2022.

Skip koblet til landstrøm.
Landstrømsanlegget ved Pir I følger standarder på etterspørsel fra Kystruten. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

Alle cruiseskip med anløp til Trondheim og øvrige lokasjoner i havneselskapet følger miljøprisingen gjennom en EPI-score. Det sikrer at de som forurenser minst i sin klasse betaler mindre og motsatt.

Bruk av landstrøm vil gjenspeiles i en bedre EPI-score ved at anløpene blir tilnærmet utslippsfrie ved kai.

Kan stå ferdig innen neste år

Med Enovas tildeling på 20 millioner kroner, vil Trondheim Havn kunne fortsette arbeidet med å realisere landstrømprosjektet ved cruisekaia. Investeringen vil ifølge søknaden beløpe seg til totalt 87 millioner NOK.

Prosjektleder Maria Undheim. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Prosjektet representerer en betydelig investering i havnens infrastruktur som krever både et landstrømsanlegg og en utvidelse av kai-infrastrukturen for å få nødvendig plass. Uten støtten ville ikke en fortsettelse av prosjektet vært realistisk, forteller Undheim.  

Med landstrøm vil skip koble seg opp mot det elektriske nettet i området i stedet for at fossile forbrenningsmotorer kjører for å produsere egen elektrisitet.

En ferdigstilling av landstrømsanlegget er skissert innen slutten av 2025.

Utfordringer med strømnettet

Trondheim Havn har søkt om tilknytning for strømkapasitet for det nye behovet, men på grunn av kapasitetsknapphet i området vil en permanent tilknytning kunne ta lang tid.

En utfordring som kan løses, mener havneutviklingssjef Tor Erik Taftø Svorkås ved Trondheim Havn.

Havneutviklingssjef, Tor Erik Svorkås. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Uten tilgang på strømkapasitet, er det naturlig at vi ser på muligheten for strømdeling mellom kapasitetseiere i området. Det er flere aktører som sitter på større mengder med ubrukt kapasitet til enkelte tider av døgnet og året, og sammen med blant andre Fjuel AS vil vi se på denne muligheten, forklarer Svorkås.

Et cruiseanløp er gjerne meldt inn med anløp til havnene opp mot tre år i forveien. Dette gir god forutsigbarhet for å planlegge strømbehovet.

Om det ikke er nok strømkapasitet tilgjengelig den dagen, kan skipene fortsatt bruke forbrenningsmotorer.

Uten strømkapasitet kan ikke landstrømsprosjektet til cruise i Trondheim realiseres.

– Dagens regelverk åpner ikke for strømdeling, men vi ser til pilotprosjekter som CityXchange at det er mulig. Vi ønsker å få gjort noe tilsvarende for å kunne realisere landstrøm til cruise, avslutter Svorkås.

For mer informasjon, kontakt:

Havneutviklingssjef, Tor Erik Taftø Svorkås: +47 958 64 331 | svorkas@trondheimhavn.no

Kommunikasjonsrådgiver, Felix Seifert: +47 988 22 167 | seifert@trondheimhavn.no