Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader.

Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger nå skaderapporter med konkrete anbefalinger på reparasjonstiltak. 

– Både landgangen og flytebryggen skal istandsettes fortløpende i henhold til de anbefalinger vi har fått, forteller sjef for havnedrift, Terje R. Meisler ved Trondheim Havn. 

skadet landgang fra Vanvikan
Skadet landgang skal repareres. Foto: Jon Erik Møkkelgård/Trondheim Havn

Materialbestilling og utføring av reparasjonen er anslått til å ta noen uker. Utover det ventes det på utredninger knyttet til de to pælene og de tilhørende pæleføringene. Anbefalinger knyttet til pælene er ventet å komme i slutten av neste uke. Innholdet vil kunne påvirke reparasjonsomfanget til flytebryggen.

– Det viktigste er å sikre at en utbedret konstruksjon er sterk nok til å motstå uvær, og vi gjennomfører derfor en grundig utredning og kartlegging av forsterkningen, sier Meisler. 

Når siste rapporten blir overlevert settes det i gang med utbedringen.

– Vi gjør alt vi kan for å få anlegget i drift igjen så snart som mulig. Reparasjoner av dette omfanget tar dessverre noe tid. Det er svært beklagelig at dette påfører ulemper for pendlere over Trondheimsfjorden, avslutter Meisler. 

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

– Større skader enn antatt

Det jobbes fortsatt iherdig med å få reparert hurtigbåtanlegget som tok skader etter uværet forrige fredag. Som følge av forrige fredags uvær og vind fikk hurtigbåtanlegget…

Se alle