– Større skader enn antatt

Det jobbes fortsatt iherdig med å få reparert hurtigbåtanlegget som tok skader etter uværet forrige fredag.

Som følge av forrige fredags uvær og vind fikk hurtigbåtanlegget i Vanvikan store skader. Det har ikke vært mulig med anløp til Vanvikan i denne perioden, noe som har skapt utfordringer for pendlere mellom Vanvikan og Trondheim.

Gangvei tilhørende kaianlegg på land.
Gangveien har berget relativt bra, tross uværets påkjenninger. Foto: Jon Erik Møkkelgård/Trondheim Havn

– Vi er klar over utfordringene dette skaper for pendlere over Trondheimsfjorden. Dette er svært uheldig, og vi jobber intensivt for å få på plass en god løsning som ivaretar sikkerheten til brukerne, forteller sjef for havnedrift, Terje R. Meisler ved Trondheim Havn.

Flytebryggen er dimensjonert for en levetid på 50 år. Etter halve levetiden har den nå slitt løs som følge av det østlige uværet som har herjet.

– Undersøkelser viser at skadene er større enn antatt på pæler og pæleføring. Og her må vi få til en god løsning for å ivareta sikkerheten i tilfelle samme uvær opptrer igjen. Vi ser at det er mindre skader på gangveg og selve flytebryggen. Disse skadene repareres så raskt som mulig, sier Meisler. 

Flytebryggen er fraktet via sjøveien til Fosen Yard. Her er den løftet til land og inspisert av Norconsult og Vamec AS.

– Før vi kan gi et tidsanslag på når anlegget står operativt igjen, må det foreligge skisser for utbedring. Dette kommer når alle parter har inspisert skadene og gjennomført de nødvendige analysene, avslutter Meisler.

Gangveien er fraktet direkte til Vamec AS. Utbedringer kan derfor gjøres fortløpende på stedet av lokal entreprenør.