Ravnkloa: – Vi skal tenke nytt

En ny fiskehall, i mulig kombinasjon med en eller flere restauranter og kafeer, skal nå realiseres i et nytt samarbeid mellom Koteng Eiendom, E.C. Dahls Eiendom og Trondheim Havn.

Et bygg på hjørnet med overskyet himmel.
Ravnkloa skal igjen bli til et populært byrom. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

Den historisk betydningsfulle eiendommen i enden av Munkegaten eies av Trondheim Havn. Det har vært allmenning i Ravnkloa siden før 1700-tallet og fisketorg siden sent på 1800-tallet. Dagens fiskehall ble oppført på slutten av 1990-tallet. I tillegg til eiendommen i Ravnkloa, forvalter Trondheim Havn også Vestre Kanal og ulike eiendommer rundt, samt kaier i området.

Ravnklo-kaiene benyttes av blant andre Munkholmbåtene og NTNUs nye autonome og elektriske ferge milliAmpere II. I tillegg brukes Ravnklo-kaiene som anløpssted for kongefamilien når de ankommer Trondheim via sjøveien med Kongesjaluppen «Stjernen».

To menn snakker med mobiltelefon mellom seg
Havnedirektør Knut Thomas Kusslid trekker frem samarbeidet mellom Koteng Eiendom, E. C. Dahls Eiendom og Trondheim Havn som nøkkelen til å lykkes. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Nye byggtekniske krav til blant annet ventilasjon og kjølemedium gjør at fiskehallen slik den fremstår i dag ikke kan benyttes til formålet uten betydelige investeringer. Dette gir muligheter for å tenke nytt. Vi ønsker derfor å utvikle en ny fiskehall som også vil kunne romme flere andre funksjoner», forklarer havnedirektør Knut Thomas Kusslid ved Trondheim Havn.

Nytt samarbeidsselskap ser dagens lys

Prosjektet i Ravnkloa skal realiseres gjennom et nytt selskap som vil bli eid av Trondheim Havn, Koteng Eiendom og E.C Dahls Eiendom.

– Koteng Eiendom og E.C. Dahls Eiendom har lang erfaring med utvikling av handels- og sentrumseiendommer i Trondheim, der vår eiendomskompetanse primært ligger innen havne- og industrieiendom. Gjennom tidligere samarbeid og prosjekter kjenner vi hverandre godt, og sammen utfyller vi hverandre kompetansemessig. Det er alltid et godt sted å starte, sier Kusslid.

Fiskehall og serveringssteder

Fiskeutsalget har de siste tiårene ikke vært nok til å tiltrekke et tilstrekkelig kundegrunnlag. Ravnkloa er ikke lengre et naturlig sted å besøke og oppleve når man er på bytur. 

– Nå er det kun Munkholmbåtene igjen. Vi er derfor nødt til å tenke nytt og ambisiøst om vi «igjen» skal gjøre Ravnkloa til en attraktiv møteplass og handelssted for sjømat. Det er nødvendig å styrke attraksjonsverdien knyttet til selve fiskehallen, samt å legge til rette for at Ravnkloa blir et mer naturlig sted å ferdes, forteller administrerende direktør, Svein Erik Nordbotten i E. C. Dahls Eiendom. 

Nærbilde av mann i et havneområde
– Gjennom samarbeidet vil vi sørge for å gjøre en grundig jobb med å utforme nye planer for Ravnkloa, både det bygningsmessige og innholdet, bekrefter administrerende direktør, Svein Erik Nordbotten i E. C. Dahls Eiendom. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Fiskehallen bør utvides med flere serveringssteder, og byrommet bør tas i bruk til markedsfunksjoner og uteservering. Bygget bør også kunne utvikles til å bli en attraksjon i seg selv. Ettersom båttrafikken har fått mindre betydning, er ikke Ravnkloa lengre et naturlig knutepunkt, og stedet er blitt en omvei for de fleste som bruker Midtbyen. Gangtrafikken i Ravnkloa og nedre del av Munkegata er ytterligere redusert de siste årene eter at kollektivterminalen ble flyttet til Prinsenkrysset. 

– Vi vil derfor benytte anledningen til å oppfordre Trondheim kommune til å løfte frem igjen planene for ei ny gangbru over kanalen i Ravnkloa, som lenge har vært et prosjekt i Miljøpakken. Ei ny bru på østsiden av Ravnkloløpet vil gi en kort og naturlig gang- og sykkelforbindelse til Midtbyen fra Sentralstasjonen, viktige publikumsfunksjoner og mange arbeidsplasser på Brattøra. En ny gangbru over Kanalen vil sørge for Ravnkloa igjen kan bli et naturlig møtested i byen, og samtidig gi Munkegata et løft som byens viktigste hovedgate, mener Nordbotten.   

Midlertidig bruk

Det forventes også at prosjektet vil ha allmenn interesse, og det er naturlig at det gjennomføres en arkitektkonkurranse som et første steg.

– Vi vil straks ta fatt på oppgaven med både byggeplaner og innhold. Utvikling av Ravnkloa vil være av stor betydning for vitalisering av Midtbyen, og det er ønskelig med en tett dialog med Trondheim kommune. Dersom det kreves reguleringsplan, vil vi umiddelbart starte arbeidet med dette, sier Ivar Koteng i Koteng Eiendom. 

Fire menn poserer foran bygning i havneområde
Parallelt med planarbeidet, skal det arbeides med innhold og løsninger for ny drift. F.v.: Joakim Grøtte, Svein Erik Nordbotten, Knut Thomas Kusslid og Ivar Koteng. Foto: Felix Seifert/Trondheim Havn

– Vi ønsker å legge til rette for midlertidig bruk som kan sørge for å holde aktiviteten i området i gang i påvente av bygningsmessige endringer. Dette kan være utsalg, marked, servering og festivaler, gjerne knytet til Ravnkloas historiske funksjon som fiskemarked og møtested. Vi ønsker derfor også å komme i kontakt med ulike aktører som kan tenke seg å benytte dagens lokaler, avslutter Koteng. 

Kontaktpersoner

•              Knut Thomas Kusslid, Trondheim Havn: kusslid@trondheimhavn.no

•              Svein Erik Nordbotten. E.C.Dahls Eiendom: svein.erik.nordboten@ecde.no

•              Ivar Koteng, Koteng Eiendom: ivar@koteng.no