Nyheter

Feirer 100 år med nytt skip

Det er både rom for nostalgi og nytenking når Egil Ulvan Rederi setter sitt nye stykkgodsskip "Oddrun With" i fart neste år. Rederiets største enkeltstående investering så langt…

Innfører miljøprising av cruisebesøk

Trondheim Havn er blant landets første til å ta i bruk en helt ny beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig atferd. Allerede onsdag morgen kan cruiseskipet AidaAura innkassere…

Ingen fare for nye skred

Geoteknikere konkluderer med at det ikke er rasfare for tilgrensende områder til skredgropa ved Verdal havn.

Metrobuss kom sjøveien

Den første av i alt 58 metrobusser ankom Pir 1 i Trondheim i natt. Dette er et av mange viktige steg på veien for å nå klimamålene.

Undersjøisk skred på Verdal

I forbindelse med utbyggingsarbeid ved kalkkaia på Verdal havn gikk det tirsdag kveld 8. januar et undersjøisk skred. Hverken mennesker eller utstyr er kommet til skade ved skredet.…

Åpent møte om Nyhavna

Onsdag inviterer Trondheim kommune og Trondheim Havn til siste status om arbeidet med utviklingen av en helt ny bydel på Nyhavna.