Markerte frigjøringsdagen på Krigsseilernes plass

Krigsseilerne spilte en helt sentral rolle under andre verdenskrig, og  den krevende ferden de la ut på er omtalt som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over den tyske krigsmakten. 

Under ekstremt vanskelige forhold fraktet norske handelsskip drivstoff, krigsmateriell og andre varer – først og fremst over Atlanterhavet, men også i Middelhavet, Indiahavet og Stillehavet, for de allierte under første og andre verdenskrig. 

De norske handelsskipene seilte ofte i konvoi med militære og sivile forsyninger til de allierte under stadig trussel om å bli senket av tyske bombefly, torpedobåter og ubåter.

Fram til frigjøringen 8.mai 1945, mistet 3700 krigsseilere i uteflåten livet, mens 473 skip gitt tapt. 

Kjenner du navnet til en krigsseiler eller et skip som arbeidet aktivt under andre verdenskrig? Søk etter sjøfolk og skip i Krigsseilerregisteret.

Havnekaptein Svein Fagerdal og havnedirektør Knut Thomas Kusslid var til stede sammen trafikkinspektør Sølvi Frengen under markeringen.
Det er få tidsvitner igjen i dag.