Tar opp kampen mot veitransport

Et helt nytt nettverk skal få fart på godsoverføring fra vei til sjø.

Det nye konseptet «Nor Lines Daily» bygger opp regulariteten og frekvensen på kystrutetilbudet skip for skip, rederi for rederi. Konseptet er kun i oppstartsfasen, men allerede er det gjennomført flere vellykkede forsendelser som har spart samfunnet for veitransporter.  

Ideen er like enkel som den er genial: Nor Lines kjøper lastekapasitet hos nærmeste skip basert på ankomst, pris og seilingsplan. 

Med 50 terminaler er Nor Lines rustet til å sende og motta forsendelser langs hele Norgeskysten.  Navet i terminalnettverket er et eget koordineringssenter Trondheim der administreringen av Daily-produktet foregår i
dag. 

– Da vi lanserte pilotkonseptet i mars hadde vi avsatt én person til å håndtere henvendelser om sjøtransport fra kunder. Nå er vi fire som arbeider med det. Vi drukner i forespørsler, forklarer Per Anders Brattgjerd, Manager Nor Lines Daily. Vi vil framover intensivere salg og markedsføring i takt med at vi strukturerer produktet videre. 

Nor Lines, som er en av landets største samlastere innen bane, bil og vei ser nye muligheter for å flytte mer gods fra vei til sjø med sitt nye konsept. Det er summen av alle aktørene som gjør den store forskjellen.

– Nor Lines sitt sjøgående rutetilbud alene, har ikke alltid vært tilfredsstillende for å møte kundene sine behov. Sammen med andre rederier kan vi bygge opp frekvensen og flytte større volum over på sjø, forklarer Brattgjerd.

Styrker nærsjøfart

NTS Shipping er blant rederiene Nor Lines har knyttet til seg i nettverket. Nå er MS Folla satt inn i rute til Trondheim i en prøveperiode på 2-3 måneder. Prosjektleder i NTS, Kim Rune Bøe, ser muligheter for å flytte større godsvolumer til sjø med «Nor Lines Daily». 

– Det er liten vits i å konkurrere om godset som allerede fraktes på sjøen. Men mye gods sendes i dag med bil fordi det mangler kapasitet og regularitet på sjø. Når Nor Lines får en forespørsel kalles nærmeste skip opp. Passer det ikke seilingsplanen går forespørselen videre til neste skip. På den måten blir det ingen forfordeling, forklarer Bøe. 

NTS Shipping har lang tradisjon for sjøfart og startet allerede i 1879 som Namsos Dampskibselskap. I dag består NTS Shipping operer fem fartøyer hvorav tre går fast i fart med fiskefôr. Med prøveruten til Trondheim håper NTS Shipping på flere faste oppdrag. 

– Vi har manglet en endedestinasjon i sør. Med Nor Lines’ nettverk får vi det. Som selskap liker vi å se på nye ting, og vi føler at vi har et godt fundament for å utvikle samarbeidet. Nå skal vi jobbe for å gi vareeierne et godt alternativ til biltransport. Det er bare å kjøre på eller – rettere sagt – seile på, sier Bøe. 

Dette er Nor Lines Daily

Nor Lines Daily er et produkt som i regi av Nor Lines utnytter tilgjengelig kapasitet på kystgående skip, samt koordinerer funksjonene markedsføring, salg og booking. Dette vil sikre en reel konkurrent til tradisjonell fremføring av gods på vei, dør-til-dør. Nor Lines har opprettet et eget koordineringssenter i Trondheim for effektiv og sømløs administrasjon av Daily-produktet som gir kunden ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen.