Lekter på plass i Nidelva

Mandag kveld bistod Trondheim Havn med slep av en lekter opp i Nidelva i forbindelse med en forsterkning av en brygge i Kjøpmannsgata.

Trondheim Havn har fått i oppdrag å bistå med slep av lekter med utstyr for Huitfeldtbrygga AS, som er tiltakshaver under bryggeforsterkningen. 

–  Det er blant annet en del masser som skal fraktes ut, samt rene masser som skal inn i forbindelse med etablering av støttefylling for fundamentering av brygga, forklarer Kirsti Østensjø, markedssjef i Trondheim Havn. 

– Selve tiltaket skal utføres av rådgivende konsulentfirma Multiconsult, og entreprenør Johs. Syltern AS. Lekteren vil ligge ved brygga slik at arbeid kan utføres fra sjøsiden. Vi bistår med frakt inn og ut ved behov, forklarer Østensjø videre. 

Arbeidet på brygga vil ta om lag 14 dager. 

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle