Langtidsleie/ vinterfortøyning i Trondheim

Gjestebryggene er tilgjengelige for langtidsleie fra medio september til mai.

Øvrige bestemmelser

Fartøy som benytter gjestebryggen ulovlig/ikke betalt avgift vil bli tauet vekk for eiers regning. Se nærmere informasjon  i havneregulativet.

Priser for langtidsleie

Fartøy inntil 15 meter 1850,- pr.mn.
Fartøy 15 - 20 meter 2900,- pr.mnd.
Fartøy 20 - 25 meter 4600,- pr.mnd
Det tilfaller en pris på kr. 100,- for avfallshåndtering. Strøm betales etterskuddsvis basert på forbruk.

Søke båtplass

Informasjon om fartøy

Forsikringsinformasjon