Strategi for cruise i Trondheim vedtatt

Formannskapet vedtok tirsdag felles cruisestrategi for å sikre at utviklingen i cruisenæringen skjer på en bærekraftig måte som hensyntar klima og lokalsamfunn.

I desember 2018 tilsluttet Trondheim kommune seg felles viljeserklæring som inneholdt 14 tiltak for å redusere miljøkonsekvenser fra cruiseskip.

Nå skal en egen lokal strategi sikre at cruisetrafikken i Trondheim utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål, og at tiltakene fra felles viljeserklæring implementeres lokalt.

Bærekraftig utvikling av cruisetrafikk til Trondheim

Cruisenæringen er i dag en av de raskest voksende turistformene innen reiseliv, og turistnæringen betyr mye for den lokale handels- og opplevelsesnæringen.

De siste to årene har antall cruisepassasjerer ligget stabilt på ca. 150 000 sjøreisende turister hvert år, med 85 anløp i 2018 og 82 anløp i 2019. I 2020 ventes det 100 anløp, noe som kan bety nærmere 200 000 cruiseturister.

Les også: Slik blir cruisesesongen 2020

En bærekraftig utvikling i crusenæringen betyr anløp med minst mulig utslipp og lengst mulig liggetid ved kai, og dermed full utnyttelse av kaifasiliteter, lengst mulig tilkobling til landstrøm og med mest mulig tid for å oppleve og handle i Trondheim og Trøndelag.

Teknologi på lag med utviklingen

Teknologiomstillingen i maritim sektor og cruisenæringen vil være førende for utviklingen av cruisenæringen. Norge tar kun 2,9 % av det globale cruisemarkedet; utslippene fra cruise i Norge utgjør derfor en liten andel av de globale utslippene.

Det er samtidig stor vilje hos rederiene til å omstille seg, og økt fokus på energibesparelse og effektivisering for å redusere energibehov. Dette sammen med landstrøm og alternativt drivstoff som LNG, biodiesel, marine diesel og hydrogen vil bidra til å redusere utslipp.

Som ettertraktet cruisedestinasjon og ledende internasjonalt innen maritim teknologi, står Norge i posisjon til å sette strenge utslippskrav og utvikle utslippsreduserende teknologi.

Les også: Øker tempoet på det grønne skiftet.

Den grønne omstillingen er i gang

Trondheim Havn var i år blant landets første havner til å ta i bruk EPI, en helt ny beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig atferd og stimulere til bruk av utslippsreduserende teknologi. I Trondheim Havns strategiplan for 2019 – 2030 er det også et klart mål at det skal etableres landstrøm til Kystruten og cruise. I tillegg deltar Trondheim Havn i FOU-samarbeid for å utvikle nye energiløsninger for maritim transport.

Les mer om EPI som beregningsmodell her.