Strategi for cruise i Trondheim vedtatt

Formannskapet vedtok tirsdag felles cruisestrategi for å sikre at utviklingen i cruisenæringen skjer på en bærekraftig måte som hensyntar klima og lokalsamfunn.

I desember 2018 tilsluttet Trondheim kommune seg felles viljeserklæring som inneholdt 14 tiltak for å redusere miljøkonsekvenser fra cruiseskip.

Nå skal en egen lokal strategi sikre at cruisetrafikken i Trondheim utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål, og at tiltakene fra felles viljeserklæring implementeres lokalt.

Bærekraftig utvikling av cruisetrafikk til Trondheim

Cruisenæringen er i dag en av de raskest voksende turistformene innen reiseliv, og turistnæringen betyr mye for den lokale handels- og opplevelsesnæringen.

De siste to årene har antall cruisepassasjerer ligget stabilt på ca. 150 000 sjøreisende turister hvert år, med 85 anløp i 2018 og 82 anløp i 2019. I 2020 ventes det 100 anløp, noe som kan bety nærmere 200 000 cruiseturister.

Les også: Slik blir cruisesesongen 2020

En bærekraftig utvikling i crusenæringen betyr anløp med minst mulig utslipp og lengst mulig liggetid ved kai, og dermed full utnyttelse av kaifasiliteter, lengst mulig tilkobling til landstrøm og med mest mulig tid for å oppleve og handle i Trondheim og Trøndelag.

Teknologi på lag med utviklingen

Teknologiomstillingen i maritim sektor og cruisenæringen vil være førende for utviklingen av cruisenæringen. Norge tar kun 2,9 % av det globale cruisemarkedet; utslippene fra cruise i Norge utgjør derfor en liten andel av de globale utslippene.

Det er samtidig stor vilje hos rederiene til å omstille seg, og økt fokus på energibesparelse og effektivisering for å redusere energibehov. Dette sammen med landstrøm og alternativt drivstoff som LNG, biodiesel, marine diesel og hydrogen vil bidra til å redusere utslipp.

Som ettertraktet cruisedestinasjon og ledende internasjonalt innen maritim teknologi, står Norge i posisjon til å sette strenge utslippskrav og utvikle utslippsreduserende teknologi.

Les også: Øker tempoet på det grønne skiftet.

Den grønne omstillingen er i gang

Trondheim Havn var i år blant landets første havner til å ta i bruk EPI, en helt ny beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig atferd og stimulere til bruk av utslippsreduserende teknologi. I Trondheim Havns strategiplan for 2019 – 2030 er det også et klart mål at det skal etableres landstrøm til Kystruten og cruise. I tillegg deltar Trondheim Havn i FOU-samarbeid for å utvikle nye energiløsninger for maritim transport.

Les mer om EPI som beregningsmodell her.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle