Øker tempo på det grønne skiftet

Det stilles tøffe miljøkrav til sjøfarten. Nå svarer næringa med å sette opp tempoet på det grønne skiftet.

Ny handlingsplan for grønn skipsfart

FN’s Sjøfartsorganisasjon vedtok i 2018 at totalutslippene fra sjøfart skal reduseres med minst 50 % innen 2050, men målet er nullutslipp så snart som mulig.

I juni fulgte regjeringen opp med en egen handlingsplan for grønn skipsfart. Handlingsplanen tar for seg tiltak og virkemidler innenfor syv fartøystyper: Rutegående passasjerbåter, ferger, cruiseskip/større passasjerferger, lasteskip, offshorefartøy, spesialfartøy/oppdrettsfartøy, fiskefartøy/fritidsbåter.

Virkemiddelapparatet skal brukes aktivt til å støtte infrastruktur som ladestrøm og hydrogen, redusert el-avgift og miljødifferensierte havneavgift skal fortsatt stimulere det grønne skiftet.

Se regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart her.

Stor investeringsvilje

Omsetningen av klimavennlig maritim teknologi har blitt tredoblet de siste fem årene – til 28 milliarder kroner i 2018. Rekordomsetningen i fjor la grunnlag for nærmere 8000 arbeidsplasser i maritim sektor, og det er all grunn til å tro at også 2019 blir et positivt år. Så langt har maritim sektor mer enn doblet investeringen i grønn teknologi sammenliknet med i fjor, og norske rederier investert for omlag 5 milliarder kroner i miljøvennlige teknologier. Det er særlig passasjerskip og offshore-industrien som hevder seg her.

Det fremgår i den rykende ferske rapporten Grønn maritim – Status for omsetning, eksport, sysselsetting og investering. Det er første gang det er foretatt en slik kartlegging i Norge. Analysen er gjennomført av Menon Economics på oppdrag for Eksportkreditt Norge, Enova, NCE Maritime CleanTech og Norges Rederiforbund.

Kappløpet har begynt

De siste halvåret har nyhetene kommet som perler på en snor om grønn innovasjon i maritim sektor. Norsk-kanadiske Corcus Energy har etablert seg som storleverandør av batteriløsninger til både offshore- og passasjerrederi, og står blant annet for elektrifiseringen av Equinors supplyskip.

Også cruiseindustrien tar grep. Nylig seilte Hurtigrutas første hybridskip MS Roald Amundsen inn til Trondheim, også med batteriløsninger fra Corvus. Nå står flere ombygginger for tur, og denne uka ble det også kjent at MS Trollfjord, MS Finnmarken og MS Midnattssol skal bygges om til hybridskip.

Det nye rederiet Havila Kystruten AS, som tar over 4 av Hurtigrutens 11 skip, vil også ta passasjerer langs Norges-kysten fra 2021 med hjelp av naturgass og batteripakker fra Corvus.

Sist ut på kundelista til det norsk-kanadiske selskapet, er AIDA Cruises med et banebrytende batterisamarbeid om elektrifiseringen av flåten. Cruiseskipet AidaNova skal bygges om til å bli energinøytral innen 2020, og vi trenger ikke vente for lenge på det miljøvennlige skipet. AIDANova har nylig meldt sin ankomst til Trondheim i 2021.

Vil du vite mer om klimagassutslipp, cruiseindustrien og hvordan vi jobber med det i Trondheim? Last ned vårt faktaark.