Innfører miljøprising av cruisebesøk

Trondheim Havn er blant landets første til å ta i bruk en helt ny beregningsmodell som skal belønne miljøvennlig atferd. Allerede onsdag morgen kan cruiseskipet AidaAura innkassere sine første miljøpoeng til kai.

EPI-skalaen (Environmental Port Index) er initiert av Bergen Havn og utviklet av DNV GL i samarbeid med 11 cruisehavner i Norge. Som et av landets første cruisehavner, skal Trondheim Havn nå benytte beregningsmodellen til å knytte cruiseskipenes miljøpåvirkning til pris.

Skipene rangeres på en skala fra 0 – 100 utfra hvilken renseteknologi og drivstoff som benyttes under oppholdet. Hvordan EPI-scoren benyttes videre er opp til hver enkelt havn. 

–  I Trondheim Havn har vi utviklet fem ulike priskategorier. Jo høyere EPI-score, jo mindre betaler cruiseskipene for sine anløp til oss. De rederier som har investert i ny, miljøvennlig teknologi og benytter det under sitt besøk i Trondheim vil komme rimeligere fra sitt Trondheimsbesøk enn de rederiene som ikke gjør tilsvarende miljøgrep. Det skal lønne seg å bidra til det grønne skiftet, forteller Maria Kühnl, cruisekoordinator i Trondheim Havn. 

Det gjøres individuelle beregninger ved hvert kaibesøk fordi måten skipet driftes ved kai kan variere fra gang til gang. 

– Det er frivillig å sende inn data, men vi håper at alle rederiene likevel ser nytten i det. EPI er et nyttig verktøy for å få bevissthet rundt skipets miljøavtrykk i tillegg til en mulighet for rimeligere anløpsavgift. Det gir mer kunnskap, både for oss og rederiene, sier Kühnl.

Ikke en rabattordning

EPI ble først innført i Norge i januar 2019 av enkelte havner, men flere havner benytter allerede en annen indeks, ESI (Environmental Ship Index), til å oppmuntre til investering i grønnere skipsteknologi. Men mens ESI beregner den potensielle utslippsreduseringen utfra skipets forutsetninger, beregner EPI den faktiske utslippsreduseringen ved for eksempel bruken av ny teknologi. I 2018 fikk alle skip med en ESI-score fra 30 og oppover rabatt på anløpsavgift i Trondheim Havn.

– EPI er ikke en rabattordning, men en forutsetning om miljøvennlig drift som skal gi utslag i pris. 

– I en overgangsfase vil en høy ESI-score gi fortsatt bedre pris, selv om man ikke får en EPI-score. Når EPI-modellen er godt innarbeidetvil den erstatte dagens ESI-ordning for cruiseskipbesøk til Trondheim Havn, forklarer Kühnl.

Første skip klar for EPI

Når AidaAura legger til Turistskipskaia på Brattøra onsdag morgen kl.08.00, vil Trondheim Havn motta senest 24 timer etter anløpet skipets EPI-score fra DNV GL. 

– For AidaAura er det avgjørende å få en EPI-score for å få bedre pris ved sitt besøk. Skipet er ikke ESI-registrert slik noen av de nyere skipene i flåten er. Vi har likevel stor tro på at AidaAura kan få en god score ved rett drift til kai, sier Kühnl. 

AidaAura har besøkt Trondheim flere ganger tidligere, men dette blir første gang en egen miljøscore skal beregnes.